Алкени й алкіни

Додано: 17 листопада 2020
Предмет: Хімія, 10 клас
Тест виконано: 2 рази
9 запитань
Запитання 1

Загальні формули ненасичених вуглеводнів (алкенів і алкінів)

варіанти відповідей

CnH2n+1          

CnH2n;

CnH2n+2  

CnH2n-2 

Запитання 2

Позначте назву алкіну, що містить три атоми Карбону  

варіанти відповідей

Пропін   

Бутин

Этин

Гексін

Запитання 3

З переліку речовин випишіть формули алкенів: С2Н6, С3Н4, С4Н8, С6Н14, С7Н14, С8Н16, С5Н8, С2Н2.

варіанти відповідей

С4Н8

С2Н2

С7Н14

С6Н14

Запитання 4

Вуглеводні, у молекулах яких між атомами Карбону є один подвійний зв’язок, називають  

варіанти відповідей

алкінами     

аренами

алканами

алкенами

Запитання 5

Назвіть структурний ізомер вуглеводню за формулою:

СН≡С– СН2–СН3;               

варіанти відповідей

бут -2 - ін

пент -1 - ін

бут -1 - ін

гекс -2 - ін

Запитання 6

Укажіть подібні хімічні властивості для етену та етину               

варіанти відповідей

реакція гідратації

заміщення атому  Гідрогену                       

приєднання галогенів і гідрогалогенидів    

взаємодія з амоніачним розчином аргентум (I) оксиду

Запитання 7

Під час гідратації етину утворюється

варіанти відповідей

етанол                           

 етан                  

етиленгліколь

етаналь

Запитання 8

Наявність кратних зв'язків ( подвійного і потрійного) підтверджує

варіанти відповідей

взаємодія зі спиртовим розчином йоду

взаємодія з свіжоодержаним купрум (II) гідроксидом

взаємодія з розчином калій перманганату

взаємодія з амоніачним розчином аргентум (I) оксидом

Запитання 9

Вкажіть молекулярну формулу алкіну, відносна молекулярна маса якого дорівнює 54

варіанти відповідей

С5Н10

С3Н8

С4Н8

С4Н6

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест