Аміни

Додано: 16 березня 2021
Предмет: Хімія, 10 клас
Тест виконано: 79 разів
24 запитання
Запитання 1

Виберіть формулу аміногрупи

варіанти відповідей

-NH2

-NH

-COOH

-OH

-NO2

Запитання 2

Яким амінам відповідає загальна формула

варіанти відповідей

первинним

вторинним

третинним

Запитання 3

Диметиламін відноситься до

варіанти відповідей

Ароматичних

Первинних

Вторинних

Третинних

Запитання 4

Позначте загальну формулу третинних амінів

варіанти відповідей
Запитання 5

Дайте назву сполуці: CH3-CH2-NH2

           

варіанти відповідей

етанамін

 пентанамін

 метанамін

бутанамін

Запитання 6

Виберіть назву сполуки, зображеної на малюнкку

варіанти відповідей

2-метил-пропан-2-амін

2-метил-бутан-2-амін

2-метил-бутан-1-амін

2-метил-пропан-1-амін

Запитання 7

Чому метиламін - газ, а метанол - рідина?

варіанти відповідей

Між молекулами метиламіну утворюється водневий зв'язок

Між молекулами метанолу утворюється водневий зв'язок

Між молекулами метиламіну утворюється ковалентний полярний зв'язок

Між молекулами метанолу утворюється ковалентний полярний зв'язок

Запитання 8

Укажіть формулу пропан-1-аміну

варіанти відповідей

СH3−NH2

СH3−NH−CH3

СH3−CH2−NH2

СH3−CH2−CH2−NH2

Запитання 9

Загальна формула насичених амінів це:

варіанти відповідей

СnН2n+1NH2;

СnН2nNH2;

СnН2n-1NH2

Запитання 10

Процес горіння амінів відображає рівняння реакції:

варіанти відповідей

СН32 + НCl → [СН33]Cl

4СН32 + 9О2 → 4СО2 +10Н2О + 2N2

СН32 + НBr → [СН33]Br

4СН32 + 8О2 → 4СО2 +10Н2 + 2N2

Запитання 11

Яких амінів не існує?

варіанти відповідей

Вторинних

Первинних

Четвертинних

Третинних

Запитання 12

Що з переліку НЕ Є хімічною властивістю насичених амінів?

варіанти відповідей

реакція з кислотою

реакція з лугом

окиснення

реакція з водою

Запитання 13

Виберіть речовину, якої бракує в наведеному рівнянні:

C2H5NH2+ ... → (C2H5NH3)2S


варіанти відповідей

H2O

H2SO4

H2S

SO2

Запитання 14

Анілін відрізнити від бензену можна за допомогою:

варіанти відповідей

Br2

KMnO4

Ag2O

лакмус

Запитання 15

В хімічних реакціях аміни проявляють:

варіанти відповідей

основ

кислот

основних оксидів

кислотних оксидів

Запитання 16

Вкажіть продукти спалювання етиламіну:

варіанти відповідей

озон, вуглекислий газ, вода

азот, вуглекислий газ, вода

нітроген(ІІ) оксид, вуглекислий газ, вода

вуглекислий газ, вода

Запитання 17

Що з переліку НЕ Є хімічною властивістю аніліну?

варіанти відповідей

Реакція з бромною водою

Окиснення

Реакція зі слабкою кислотою

Реакція з сильною кислотою

Запитання 18

З наведеного переліку ознак хімічної реакції оберіть ті дві, що супроводжують взаємодію аніліну з бромною водою

варіанти відповідей

колір розчину змінюється на зелений, а потім випадає чорний осад


випадає білий осад

утворюється розчин фіолетового кольору


водна емульсія перетворюється на розчин

Запитання 19

Анілін взаємодіє з


1. NaOH; 2. HCl; 3. Br2; 4. C2H5OH; 5. CH3COOHваріанти відповідей


1, 5


2, 3

2, 4

3, 5

Запитання 20

Речовина, з якою взаємодіє метанамін, але не взаємодіє анілін

варіанти відповідей

гідроген хлорид

вода

амоніак

водень

Запитання 21

Водні розчини амінів змінюють забарвлення фенолфталеїну на:

варіанти відповідей

червоний

синій

малиновий

жовтий

Запитання 22

Вкажіть речовини, які не є амінами:

варіанти відповідей

C2H5-NH-CH3

C6H6-NH2

C2H5-NO2

(СН3)3N

Запитання 23

Який продукт утворюється внаслідок реакції бромування аніліну?

варіанти відповідей


2,4,6-трибромоанілін


6-бромоаналін

2-бромоанілін

4-бромоанілін

Запитання 24

Які продукти утворюються внаслідок реакції Зініна?

варіанти відповідей

C6H5-NH2+ N2

C6H5-NH2 +,H2O

C6H5-NH2+,H2O+ NH3


 

C6H5-NH2

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест