Аміни. Анілін.

Додано: 30 квітня 2020
Предмет: Хімія, 10 клас
Копія з тесту: Аміни. Анілін.
Тест виконано: 6 разів
25 запитань
Запитання 1

Вкажіть формулу пропан-1-аміну:

варіанти відповідей

СH3-NH2

СH3-NH-CH3

СH3-CH2-NH2

СH3-CH2-CH2-NH2

Запитання 2

Вкажіть тип реакції взаємодії метанаміну з хлоридною кислотою:

варіанти відповідей

Розклад

Обмін

Сполучення

Заміщення

Запитання 3

Запишіть рівняння горіння етанаміну та підрахуйте суму коефіцієнтів у лівій частині рівняння:

варіанти відповідей

30

24

16

19

Запитання 4

Вкажіть кількість атомів Карбону у формулі і молярну масу (г/моль) аміну, відносна густина якого за воднем 22,5:

варіанти відповідей

1; 31

2; 45

3; 59

4; 73

Запитання 5

Обчисліть об’єм (л) азоту, що утворився в результаті повного окиснення метанаміну масою 186 г.

варіанти відповідей

224

11,2

100

67,2

Запитання 6

Позначте ароматичний амін

варіанти відповідей
Запитання 7

Складіть рівняння реакції горіння аніліну і підрахуйте суму всіх коефіциєнтів

варіанти відповідей

15

35

55

75

Запитання 8

До якої групи речовин належать аміни?

варіанти відповідей

насичені вуглеводні

ненасичені вуглеводні

оксигеновмісні

нітрогеновмісні

Запитання 9

Функціональна група первинних амінів

варіанти відповідей

- NO2

- NH2

- COOH

- CHO

Запитання 10

Обери всі формули амінів:

варіанти відповідей

СН3–СН2–NН2

С6Н6

3

СН3–NН2

Запитання 11

Аміни - це

варіанти відповідей

оксигеновмісні органічні речовини

галогеновмісні органічні речовини

сульфуровмісні органічні речовини

нітрогеновмісні органічні речовини

Запитання 12

Аміни - це похідні

варіанти відповідей

нітратної кислоти

амоніаку

амінокислот

нітратів

Запитання 13

Вкажіть фізичні властивості амінів:

варіанти відповідей

не розчиняються у воді;

мають характерний запах, що нагадує запах амоніаку;

токсичні;

за звичайних умов є рідиними.

Запитання 14

Назвіть амін, формула якого: СН3-СН(С2Н5)-СН2-2

варіанти відповідей

2-етилпропан-3-амін

2-етилпропан-1-амін

2-етилбутан-1-амін

пентиламін

Запитання 15

Серед запропанованих амінів оберіть вторинні аміни:

варіанти відповідей

CH3-NH-CH3

CH3-NH2

(CH3)3-N

C2H5-NH-CH3

Запитання 16

Позначте продукти згоряння амінів:


варіанти відповідей

СО2, Н2О, N;

СО2, Н2О, N2 ; 

СО2, Н2О, NH3 .

Запитання 17

Яка із зазначених речовин є ароматичним аміном:

варіанти відповідей

C6H5NO2

C6H5NH2

C6H5OH

C6H5CH3

Запитання 18

Найповніше й правильно охарактеризовані фізичні властивості аніліну у випадку:

варіанти відповідей

Це безбарвна рідина, добре розчинна у воді , отруйна

Це безбарвна масляниста рідина, мало розчинна у воді , отруйна

Це червоно - бура рідина, отруйна

Це червоно - бура, добре розчинна у воді рідина, отруйна

Запитання 19

Укажіть клас сполук, до якого належить анілін:

варіанти відповідей

Амінокислоти

Первинні аміни

Нітросполуки

Вторинні аміни

Запитання 20

Укажіть речовину, що НЕ взаємодіє з аніліном:

варіанти відповідей

Нітратна кислота

Калій гідроксид

Хлоридна кислота

Бромна вода

Запитання 21

Укажіть реагент, з яким взаємодіє анілін:

варіанти відповідей

Амоніак

Етиламін

Гліцерол

Нітратна кислота

Запитання 22

Реакція C6H5NH2 + HCl→ [C6H5NH3]+Cl- підтверджує властивості аніліну:

варіанти відповідей

Основні

Кислотні

Амфотерні

Нейтральні

Запитання 23

Вкажіть, де знаходять застосування аміни:

варіанти відповідей

Ракетне паливо

Синтез ліків

Синтез барвників

Синтез вибухових речовин

Розчинники

Запитання 24

Загальна формула третинних амінів - це

варіанти відповідей

R―NH2

R1―N―R2                                  

        ∣

        R3

R―NO2

R1―NH―R2

Запитання 25

Укажіть продукти, що утворюються в результаті згоряння амінів:

варіанти відповідей

вуглекислий газ і вода

вуглекислий газ, амоніак і вода

вуглекислий газ, азот і вода

вуглекислий газ, оксиди Нітрогену і вода

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест