Амінокислоти

Додано: 6 квітня 2020
Предмет: Хімія, 10 клас
Тест виконано: 814 разів
12 запитань
Запитання 1

Амінокислоти - це

варіанти відповідей

похідні вуглеводнів, у молекулах яких містяться альдегідні і гідроксильні групи

похідні вуглеводнів, у молекулах яких містяться аміно- і карбоксильні групи

похідні вуглеводнів, у молекулах яких містяться аміно- і карбонільні групи

похідні вуглеводнів, у молекулах яких містяться гідроксильні групи

Запитання 2

Яка (які) функціональні групи входять до складу амінокислот ?

варіанти відповідей

- OH 

 - NH2

-NO

-COOH

Запитання 3

Амінокислоти це -

варіанти відповідей

кристалічні речовини, які не розчиняються у воді

газоподібні речовини, які гарно розчиняються у воді

 кристалічні речовини, які добре розчиняються у воді

рідини

Запитання 4

Амінокислоти проявляють ___________ властивості

варіанти відповідей

 кислотні

основні

нейтральні

амфотерні

Запитання 5

Аміногрупа обумовлює ___________ властивості амінокислот

варіанти відповідей

нейтральні

кислотні

 основні

ніякі

Запитання 6

Амінокислоти виявляють амфотерні властивості під час взаємодії з ...

варіанти відповідей

H2SO4 та HNO3

KOH та Ca(OH)2

KOH та HNO3

CH3OH та KOH

Запитання 7

                     СН3

                      |

СН3 – СН2 – С  –  СН – СООН

                      |        |

                     СН3   NH2

Запропонована амінокислота має назву:

варіанти відповідей

3,3-диметил-4-амінопентанова кислота

3,3-диметил-2-амінопентанова кислота

2-аміно-3,3-диметилпентанова кислота

4-аміно-3,3-диметилпентанова кислота

Запитання 8

Позначте хімічні властивості характерні амінокислотам:

варіанти відповідей

1. реагують з кислотами

2. реагують з лугами

3. реагують між собою

4. гідроліз

5. гідрування

6. відновлення

Запитання 9

Позначте структурну формулу амінокислоти 

варіанти відповідей

CH3 ‒ CH( NO2) ‒ CH

CH3 ‒ CH(NH2) ‒ CH3              


CH3 ‒ CH(OH) ‒ COOH ;       


CH3 ‒ CH(NH2) ‒ COOH 

Запитання 10

Укажіть назви найпростішої амінокислоти

варіанти відповідей

аланін

гліцин

гліцерин

аміноетанова кислота

мурашина кислота

аскорбінова кислота

Запитання 11

Водні розчини амінокислот, в яких однакова кількість аміно- і карбоксильних груп змінюють колір універсального індикатора на

варіанти відповідей

червоний

не змінюють колір

синій

жовтий

Запитання 12

Із поданих прикладів оберіть той, у якому фігурують продукти реакції представленого процесу:

NH2-CH2-COOH + NaOH = ...

варіанти відповідей

 а) NH2-CH2-COONa + H2O

  б) CO2 + H2O + NH3

  в) CH3-CH2-COONa + H2O

  г) NH2-CH2-COO-CH2-CH3 + H2O

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест