амінокислоти, білки

Додано: 5 травня 2020
Предмет: Хімія, 10 клас
Тест виконано: 195 разів
30 запитань
Запитання 1

До складу молекули білка входять залишки:

варіанти відповідей

20 α-амінокислот

20 β-амінокислот

8 α-амінокслот

8 β-амінокислот

Запитання 2

Укажіть характеристики білків:

варіанти відповідей

складаються з амінокислот

є мономерами

є органічними речовинами

є полімерами

є поліпептидами

є простими речовинами

Запитання 3

Третинна структура білка - це:

варіанти відповідей

дволанцюгова спіраль

одноланцюгова спіраль

глобула

послідовність амінокислот

Запитання 4

Явище руйнування вторинної, третинної та четвертинної структур білкової молекули називається:

варіанти відповідей

полімерізація

денатурація

деструкція

гідроліз

Запитання 5

Внаслідок якого процесу білки розкладаються на вихідні альфа-амінокислоти?

варіанти відповідей

денатурація

піроліз

гідроліз

полімерізація

Запитання 6

Укажіть рядок продуктів харчування, найбагатших на білки:

варіанти відповідей

м'ясо, риба, бобові рослини

яблука, горіхи, апельсини

риба, буряк, морква

картопля, мука, риба

Запитання 7

Скільки молекул води виділиться при утворенні тетрапептиду:

варіанти відповідей

1

2

4

3

Запитання 8

Формування спіралі за рахунок утворення водневих зв’язків – це структура білка:

варіанти відповідей

первинна

вторинна

третинна

четвертинна

Запитання 9

Пептидні зв’язки утворюються при взаємодії амінокислот з:  

варіанти відповідей

металами

лугами

іншими амінокислотами

спиртами

Запитання 10

Білки, які виконують роль каталізаторів в організмах, називають

варіанти відповідей

Каталізатори

Ферменти

Інгибітори

Енергетики

Запитання 11

Вкажіть найпростішу амінокислоту

варіанти відповідей

амінопропанова

лейцин

валін

амінооцтова

Запитання 12

Позначте, дія яких факторів призводить до денатурації (руйнування) білка

варіанти відповідей

взаємодя з кислотами, лугами, солями важких металів, органічними розчинниками

розчинення у воді

нагрівання до високих температур

струшування

Запитання 13

Визначіть значення відносної молекулярної маси амінооцтової кислоти

варіанти відповідей

75

73

78

71

Запитання 14

Амінокислоти містять такі функціональні групи


варіанти відповідей

тільки-СООН

-СООН та -NH2

тільки -NH2

-СООН та-NО2

Запитання 15

Які властивості характерні для амінокислот?

варіанти відповідей

основні

кислотні

амфотерні

несолетворні

Запитання 16

Незамінні амінокислоти - це амінокислоти, які

варіанти відповідей

можуть надходити до організму лише з їжею

можуть утворюватися лише в організмі

можна отримати лише у вигляді синтетичних біодобавок

синтезуються лише в людському організмі

Запитання 17

Утворення молекули білка - це реакція

варіанти відповідей

естерифікації

гідратації

поліконденсації

полімеризації

Запитання 18

Оберіть твердження, що характеризують амінокислоти:

1. Молекули амінокислот містять карбоксильну і аміногрупу;

2. Проявляють тільки кислотні властивості;

3. 2-амінопропанова кислота - це гліцин;

4. Здатні взаємодіяти одна з одною та утворювати певний вид зв′язку;

5. 8 амінокислот входять до складу білка.

варіанти відповідей

3,4

2,5

1,4

2,3

1,5

Запитання 19

Молекула якої амінокислоти містить чотири атоми Карбону?


варіанти відповідей

4-амінобутанова кислота

4-аміно-2-метилбутанова кислота 

2-аміно-3-метилбутанова кислота 

3-амінопропанова кислота 

Запитання 20

Виберіть із зображень формулу α-амінобутанової кислоти

варіанти відповідей
Запитання 21

Амінокислоти зазвичай:


варіанти відповідей

розчинні у воді

газуваті речовини

мають яскраве жовте забарвлення

добре розчиняються в органічних розчинниках

деякі солодкі на смак

Запитання 22

Пептидний зв'язок має вигляд:


варіанти відповідей

-COOH

-CO-NH-

-NO-CH-

-CO2-NH3-

Запитання 23

Масова частка Нітрогену в гліцині складає ( у %)


варіанти відповідей

13,7%

42,7%

18,7%

8,7%

Запитання 24

Який білок підтримує рівень глюкози в крові і виконує гормональну функцію:


варіанти відповідей

пепсин

міозин

інсулін

гемоглобін

Запитання 25

Властивості білків залежать від того:

варіанти відповідей

які амінокислотні залишки їх утворюють

в який послідовності амінокислотні залишкі сполучені один з одним

яка довжина первинної структури білка

яка маса білка

Запитання 26

Якісною реакцією на пептидний зв'язок є:

варіанти відповідей

Біуретова реакція

Ксантопротеїнова реакція

Осадження солями важких металів

Цистинова реакція

Запитання 27

Біуретова реакція - це:

варіанти відповідей

поява фіолетового забарвлення при дії на білок розчину лугу та купрум(ІІ) сульфату

поява жовтого забарвлення при дії на білок концентрованої нітратної кислоти

випадання темно-бурого осаду внаслідок дії на білок плюмбум(ІІ) ацетату в лужному середовищі

поява малинового забарвлення під час дії на білок фенолфталеїну

Запитання 28

Ксантопротеїнова реакція - це:

варіанти відповідей

поява фіолетового забарвлення при дії на білок розчину лугу та купрум(ІІ) сульфату

поява жовтого забарвлення при дії на білок концентрованої нітратної кислоти

випадання темно-бурого осаду внаслідок дії на білок плюмбум(ІІ) ацетату в лужному середовищі

поява малинового забарвлення під час дії на білок фенолфталеїну

Запитання 29

Четвертинна структура білка-це:

варіанти відповідей

форма поліпептидного ланцюга у просторі

послідовність чергування амінокислот у поліпептидному ланцюзі

форми яких набуває α-спіраль чи β-складчаста структура

макрокомплекс, що включає кілька білків третинної структури

Запитання 30

Поліпептидний ланцюг із чіткою послідовністю амінокислотних залишків, які поєднані пептидним зв'язком це структура

варіанти відповідей

первинна

вторинна

третинна

четвертинна

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест