Амінокислоти. Білки

Додано: 1 травня 2019
Предмет: Хімія, 9 клас
Тест виконано: 661 раз
12 запитань
Запитання 1

Амінокислоти, які синтезуються в організмі людини та тварин з інших сполук (з продуктів обміну речовин), називають:

 

   

варіанти відповідей

  А) незамінними;

 Б) частково замінним;

  В) замінними;

Г) випадковими.

Запитання 2

Пептидним називають зв’язок між:

    

   

    

варіанти відповідей

 А) карбоксильною групою однієї амінокислоти і аміногрупою іншої;

  Б) карбоксильними групами двох амінокислот;

 В) аміногрупами двох амінокислот;

Г) вільними радикалами.

Запитання 3

Білки представляють собою високомолекулярні біополімери, мономерами яких є:

    

    

 

   

варіанти відповідей

 А) моносахариди;

 Б) залишки амінокислот;

   В) вуглеводи;

  Г) ліпіди.

Запитання 4

Вторинна структура характеризується тим, що:

варіанти відповідей

А) Закручена спіраль;

Б) Лінійна будова;

В) Закручується в глобулу;

В) Вторинна структура утворена фібрилярними білками.

Запитання 5

Молекули білків складаються із залишків:

            

  

варіанти відповідей

А) спиртів;   

 Б) карбонових кислот;

В) α- амінокислот;

  Г) β- амінокислот.

Запитання 6

Денатурація – це:

   

    

    

    

варіанти відповідей

 А) оборотний процес зсідання білків;

Б) втрата природних властивостей білка при його розчиненні у  воді;

В) розщеплення полімерної білкової молекули на амінокислоти;

Г) руйнування всіх структур білка, за винятком первинної, що  призводить до втрати ним біологічної активності.

Запитання 7

Гідроліз – це:

     

варіанти відповідей

   А)розщеплення полімерної білкової молекули на амінокислоти під дією кислот або ферментів;

   Б) процес розчинення білків у воді;

 В) розщеплення білків під дією мікроорганізмів до Н2S, NH3 , тощо;

Г) процес зсідання білків.

Запитання 8

Характерна ознака кольорової реакції білка з Cu (ОН)2

    (NaOH і CuSО4):

  

    

   

варіанти відповідей

  А) утворення червоного осаду;

Б) утворення розчину фіолетового забарвлення;

 В) утворення розчину жовтого кольору;

    Г) поява запаху.

Запитання 9

Позначте правильне твердження щодо хімічних властивостей амінокислот: 

 

 

варіанти відповідей

 А) реакції амінокислот з іншими кислотами і лугами завжди супроводжуються відщіпленням аміногрупи;

Б) амінооцтова кислота утворюється під час змішування амоніаку й оцтової кислоти за 25 °С;

В) амінокислоти не взаємодіють одна з одною;

 Г) амінокислоти є амфотерними сполуками. 

Запитання 10

 Позначте реакції, характерні для амінокислот:

1. Взаємодія з лугами;

2. Гідратація;

3. Гідрування;

4. Взаємодія з кислотами;

5. Гідроліз;

6. Утворення дипептидів.

варіанти відповідей

A) 1, 3, 5;

Б) 1, 4, 6;

B) 2, 4, 6;

Г) 2, 3, 5.

Запитання 11

Просторова глобула характерна для:

варіанти відповідей

А) первинної структури;

Б) вторинної структури;

В) третинної структури;

Г) четвертинної структури.

Запитання 12

До амінокислот належить сполука:

варіанти відповідей

А)СН3–СН2 – С = ОСН3

Б)NН2–СН – СООН;

В) СН3 –С =СН – СН2;

Г) СН = СH – СН3(СН3) – N – СН3.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест