Вуглеводи

Додано: 3 квітня
Предмет: Хімія, 9 клас
Тест виконано: 3 рази
12 запитань
Запитання 1

До вуглеводів НЕ належить

варіанти відповідей

глюкоза

сахароза

целюлоза

гептанол

Запитання 2

Молекулярна формула глюкози

варіанти відповідей

(С6Н10О5)n

С12Н22О11

С6Н12О6

CHOOH

Запитання 3

Яка властивість НЕ характерна для глюкози і сахарози?

варіанти відповідей

білі кристалічні речовини

мають солодкий смак

погано розчиняються у воді

добре розчиняються у воді

Запитання 4

С12Н22О11 - це молекулярна формула

варіанти відповідей

глюкози

сахарози

крохмалю

целюлози

Запитання 5

Рівняння фотосинтезу вуглеводів

варіанти відповідей

С6Н12О6 ⎯⎯⎯→ 6СО2 + 6H2O

nСО2 + mН2О ⎯→Cn(H2O)m + nО2

С12Н22О11 ⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ 12С + 11Н2О

жир + О2 → СО2 + Н2О

Запитання 6

Целюлоза - це природний ...

варіанти відповідей

олігосахарид   

полісахарид   

моносахарид  

дисахарид

Запитання 7

Якісною реакцією на крохмаль є:

А) реакція " срібного дзеркала";

Б) гідроліз за участю ферментів або під час нагрівання із сильним неорганічними кислотами;

В) гідроліз, взаємодія із розчином йоду.

варіанти відповідей

А

Б

Б, В

В

Запитання 8

укажіть назву речовини,що має такі властивості: волокниста, не розчинна у воді, не взаємодіє з розчином йоду

варіанти відповідей

сахароза

крохмаль

целюлоза

фруктоза

Запитання 9

Формула стеаринової кислоти:

варіанти відповідей

С15Н31СООН

С17Н33СООН

С17Н35СООН

С17Н31СООН

Запитання 10

До моносахаридів відносять:

варіанти відповідей

крохмаль і целюлозу

глюкозу і фруктозу

мальтозу і сахарозу

Запитання 11

Полісахаридами є речовини:

   

 

   

    

варіанти відповідей

  дезоксирибоза;

  глікоген;

 крохмаль;

лактоза.

Запитання 12

Виберіть пару речовин, які утворюються в результаті гідролізу сахарозиваріанти відповідей

глюкоза та лактоза

глюкоза та целюлоза

глюкоза та мальтоза

глюкоза та фруктоза

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест