Узагальнення знань з теми "Вуглеводні"

Додано: 4 квітня
Предмет: Хімія, 9 клас
Тест виконано: 78 разів
24 запитання
Запитання 1

Кожен наступний представник алканів відрізняється від попереднього на групу атомів -СН2-, яка називається:

варіанти відповідей

гомологічна різниця

 геніалогічна різниця

групова різниця

радикал

Запитання 2

На рисунку зображена кулестержнева модель молекули, яка має назву:

варіанти відповідей

метан

пропан

етилен

пентен

Запитання 3

До ненасичених вуглеводнів відносять:

варіанти відповідей

С2Н4

С2Н6

 С3Н8

 С2Н2

СН4

Запитання 4

Для алканів характерні реакції:

варіанти відповідей

приєднання

заміщення

горіння

Запитання 5

Оберіть реакції характерні для ненасичених вуглеводнів:

варіанти відповідей

галогенування

заміщення

горіння

гідрування

приєднання

Запитання 6

Перетворіть схему реакції на рівняння: C2H6 + O= CO2 + H2O

У відповіді вкажіть загальну суму коефіцієнтів:

варіанти відповідей

5

7

12

19

Запитання 7

Поліетилен можна отримати шляхом:

варіанти відповідей

полімеризації етану

полімеризації етену

полімеризації етину

поліконденсації етену

Запитання 8

До природних джерел вуглеводнів належать:

варіанти відповідей

природній та супутній нафтові гази

нафта

деревина

мінерали

кам'яне вугілля

Запитання 9

Визначте, який об'єм кисню необхідно використати на повне згорання етену об'ємом 3л?

варіанти відповідей

1 л

10 л

9 л

22,4 л

Запитання 10

Речовина, взята для проведення будь-якої реакції полімеризації, називається:

варіанти відповідей

вільний радикал

структурна частинка

мономер

Запитання 11

Ступінь полімеризації -це

варіанти відповідей

кількість молекул мономера, що сполучилися між собою та утворили одну макромолекулу полімеру

кількість молекул етену, що брали участь в реакції

кількість структурних ланок в полімері

Запитання 12

Виберіть з данного переліку фізичні властивості, характерні для поліетилену:

варіанти відповідей

поліетилен нетоксичний, термопластичний (під час нагрівання розм'якшується)

 тверда, легша за воду речовина

 поліетилен не руйнується під впливом чинників довкілля, не гниє, не піддається корозії, не розкладається мікроорганізмами

 твердий, легший за воду, жирний на дотик речовина, що нагадує парафін


 поліетилен гарний електропровідник і теплопровідник

поліетилен токсичний, небезпечний, крихкий

поліетилен не проводить електричного струму, тому він незамінний у виготовленні ізоляції.

Запитання 13

Застосування поліетилену:

Знайдіть НЕправильну відповідь.

варіанти відповідей

для пакувальних поліетиленових матеріалів

в літакобудуванні

для виготовлення медичного обладнання

для виготовлення вантажних залізничних вагонів

для виготовлення поліетиленових пляшок

 для виготовлення труб

для виготовлення посуду

Запитання 14

Полімером,що не переробляється в природі мікроорганізмами та забруднює навколишнє середовище є:

варіанти відповідей

білок

целюлоза

крохмаль

поліетилен

Запитання 15

Виберіть насичені вуглеводні, які за звичайних умов є газами

варіанти відповідей

бутан

гексан

пропан

метан

октан

Запитання 16

Який зв'язок властивий алкінам?

варіанти відповідей

одинарний

подвійний

потрійний

йонний

Запитання 17

Вкажіть реагент, за допомогою якого можна розрізнити етан і етен

варіанти відповідей

калій нітрат

вапняне молоко

бромна вода

вапняна вода

Запитання 18

Вкажіть кулестержневу модель молекули етину (ацетилену)

варіанти відповідей
Запитання 19

CnH2n-2 - це загальна формула

варіанти відповідей

алкенів

алканів

алкінів

Запитання 20

Сполуки, що мають подібну будову молекул і подібні хімічні властивості, але різняться між собою на одну чи кілька груп -СН2 , називаються

варіанти відповідей

ізомерами

гомологами

радиментами

алотропними модифікаціями

Запитання 21

Закінчіть рівняння хімічної реакції

пропен+хлор=

варіанти відповідей

пропан+гідрогенхлорид

дихлорпропан

дихлорпропен

хлорпропан

Запитання 22

дайте назву речовині, зображеній на малюнку

варіанти відповідей

2-метилгекс-2-ен

2,2 диметилпент-2 ен

2- етил, 2-метилпент-2-ен

2,2 диметилпентан

Запитання 23

Виберіть ряд, у якому знаходяться лише алкани:

варіанти відповідей

 СН, С2Н6, С2Н5ОН, С4Н10

С2Н6, С4Н10, С6Н14, С8Н18

СН4, С2Н6, С4Н8, С5Н12

С3Н6, С4Н10, С5Н12, С6Н14

Запитання 24

Обчисліть об’єм етину, для повного гідрування якого витратили водень об’ємом 20 л.

варіанти відповідей

20 л

10 л

5 л

2 л

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест