Амінокислоти. Білки. Біологічна роль амінокислот і білків.

Додано: 4 квітня 2022
Предмет: Хімія, 10 клас
Тест виконано: 206 разів
10 запитань
Запитання 1

Амінокислоти відносяться до класу:

варіанти відповідей

вуглеводи

оксигеновмісні сполуки

нітрогеновмісні сполуки

жири

Запитання 2

Вкажіть функціональні групи, які містять амінокислоти

варіанти відповідей

−NH2 і −COOH

−OH і −COH

−NH2 і −COH

−COOH і −OH

Запитання 3

Виберіть клас речовин,які утворюються при гідролізі білків:

варіанти відповідей

карбонові кислоти

вуглеводні

жири

амінокислоти

Запитання 4

Скільки є структурних організацій білка?

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 5

Вкажіть хімічний зв΄язок, за рахунок якого утворюється первинна структура білка:

варіанти відповідей

пептидний

водневий

йонний

ковалентний

Запитання 6

При проведенні біуретової реакції відбувається:

варіанти відповідей

поява жовтого забарвлення;

руйнування первинної структури білка;

з΄являється синьо-фіолетове забарвлення;

зміна властивостей

Запитання 7

Вкажіть назву процесу руйнування первинної структури білка:

варіанти відповідей

денатурація

гідроліз

розклад

деструкція

Запитання 8

Обери функції білків:

варіанти відповідей

забезпечують рухову активність

захищають організм від бактерій

регулюють обмінні процеси

відкладаються про запас

Запитання 9

Назвіть дану сполуку NH2−СН3−СН2−СН2−СООН:

варіанти відповідей

4-амінобутанова кислота

4-бутанамінова кислота

3-амінобутанова кислота

3-бутанамінова кислота

Запитання 10

Ксантопротеїнова реакція на білок вказує наявність у білку:

варіанти відповідей

пептидних груп

карбоксильних груп

бензенових ядер у фрагментах амінокислот

аміногруп

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест