Антропічний вплив на біорізноманіття.

Додано: 2 квітня
Предмет: Біологія, 11 клас
Тест виконано: 12 разів
19 запитань
Запитання 1

Біорізноманіття -це


варіанти відповідей

різноманітність життя рослинних істот

різноманітність організмів, видів та їх угруповань

різноманітність життя тваринних істот

різноманітність життя усіх організмів

Запитання 2

Диверсикологія - це


варіанти відповідей

наука про біосферу

наука про фізіологічні особливості

наука, що вивчає формування і еволюцію біорізноманіття

наука, що вивчає різноманітність живих організмів

Запитання 3

Поступове зменшення кількості видів живих організмів, популяцій та екосистем:


варіанти відповідей

деградація флори

деградація земель

деградація фауни

деградація біорізноманіття

Запитання 4

Основна причина деградації біорізноманіття


варіанти відповідей

руйнування природного середовища життя

збільшення видів

розширення ареалу середовища

Запитання 5

Біологічна інвазія - це


варіанти відповідей

збільшення чисельності популяцій

покращення умов існування

процес розселення видів на нових територіях

зменшення чисельності популяції

Запитання 6

Причини деградації біорізноманіття:

варіанти відповідей

збільшення частки чужорідних видів

зміна клімату й глобальне потепління

руйнування природного середовища

природний регрес

Запитання 7

Пристосування видів до умов нового середовища та нових угруповань й екосистем...


варіанти відповідей

Реакліматизація

Акліматизація

Доместикація

Біологічна інвазія

Запитання 8

Найнебезпечніші види- агресори в Україні

варіанти відповідей

пацюк мандрівний

рапана венозна

опунція

кріль европейський

Запитання 9

Якщо види організмів опиняються на нових для них територіях, то цей процес називають:


варіанти відповідей

акліматизацією  

інтродукцією       

реакліматизацією

урбанізацією

Запитання 10

Карантин, викликаний поширенням вірусу COVID-19, є видом забруднення середовища:


варіанти відповідей

фізичним

космічним

хімічним

біологічним

Запитання 11

Внаслідок діяльності людини з лиця Землі зникли тварини:

варіанти відповідей

хохуля звичайна, кит горбач, гриф чорний, павук-хрестовик

вовк звичайний, тарган чорний, саламандра вогняна, їжак європейський

тур, тарпан, стеллерова корова, сумчастий вовк

зубр, беркут, гага звичайна, махаон

Запитання 12

Стійкість екосистем підвищується за:

варіанти відповідей

наявності великої кількості видів

наявності малої кількості видів

середньої кількості видів

відсутності видів

Запитання 13

Основний законодавчий акт у галузі охорони природи в нашій державі, це-

варіанти відповідей

Закон "Про природно-заповідний фонд України"

Земельний кодекс України

Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища»

Акт про користування водними ресурсами

Запитання 14

У тканинах тіла пінгвінів з Антарктиди під час дослідження було виявлено пестициди, які застосовувалися для обробки сільськогосподарських культур за кілька тисяч кілометрів від місця проживання цих птахів. Як ці речовини могли потрапити до їхніх організмів?

  

варіанти відповідей

 з рослин в грунт

  з рослин в повітря

  з грунту у воду

з грунту в повітря

Запитання 15

Скорочення біорізноманіття й збільшення темпів вимирання видів через втрати загрожує

  

варіанти відповідей

 генотипам особин

 фенотипам особин

 генофонду біосфери

резерву спадкової мінливості

Запитання 16

Основна причина вимирання видів. 

варіанти відповідей

Руйнування природного середовища життя


  Знищення певних видів.


  Руйнування життя


  Покращення природного середовища життя

Запитання 17

Масове розмноження фітопланктону, що спричинює зміну забарвлення води і погіршує кисневу забезпеченість вод, - це......

варіанти відповідей

«Цвітіння» води

Озонові діри

Епідемія

Кислотні опади

Запитання 18

Як світлове забруднення в містах впливає на птахів?

варіанти відповідей

порушується міграційний шлях

порушується кормова база


 порушується відчуття часу міграцій


порушуються біоритми птахів

Запитання 19

Водосховища, які завжди є біля ТЕС, є місцем розведення риб. Але дуже часто там виявляють багато різних паразитів риб, які завдають їм відчутної шкоди. В той же час, в аналогічних водосховищах, що не зв'язані із ТЕС, не спостерігається такого масового розмноження цих паразитичних організмів. Чим це може бути обумовлено:

варіанти відповідей

Викидами великої кількості вуглекислого газу у атмосферу із печей ТЕС.

Електромагнітними полями високої інтенсивності, які утворюються навколо високовольтних ліній електропередач.

Тепловим забрудненням води, що створює більш сприятливі умови для розвитку паразитів.


Відсутністю у воді видів риб, що не заражаються цими паразитами.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест