Арени. Бензен: молекулярна та структурна формули, фізичні властивості.

Додано: 6 листопада 2020
Предмет: Хімія, 10 клас
Тест виконано: 7 разів
12 запитань
Запитання 1

Укажіть загальну формулу аренів.

варіанти відповідей

CnH2n

C2H2n-6

C2H2n+2

 C2H2n-2

Запитання 2

Укажіть основні фізичні властивості бензену

варіанти відповідей

Газувата речовина, добре розчинна у воді з різким запахом.

Безбарвна летка рідина, із своєрідним запахом, легша за воду.

Кристалічна безбарвна речовина без запаху, добре розчинна у воді.

Токсична рідина, добре розчинна у воді, з характерним запахом.

Запитання 3

До якого класу вуглеводнів належить бензен?

варіанти відповідей

Алкани

Арени

Алкіни

Алкени

Запитання 4

Яка молярна маса бензену?

варіанти відповідей

80

18

78

34

Запитання 5

Укажіть прізвище ученого, який вперше запропонував структурну формулу бенезену

варіанти відповідей

М. Фарадей

М. Зелінський

 І. Глаубер

Ф. Кеккуле

Запитання 6

Укажіть прізвище ученого, який у 1825 році відкрив бенезен

варіанти відповідей

М. Фарадей

М. Зелінський

І. Глаубер

Ф. Кеккуле

Запитання 7

Число подвійних зв'язків у молекулі бензену

варіанти відповідей

3

2

0

6

Запитання 8

В якому році була встановлена формула бензену?

варіанти відповідей

1900

1825

1865

1878

Запитання 9

Молекулярна формула бензену

варіанти відповідей

С6Н10

С6Н14

С6Н6

С6Н12

Запитання 10

Укажіть, який тип гібридизації має атом Карбону в молекулі бензену.

варіанти відповідей

sp

sp3

sp2

s2p

Запитання 11

Молекула бензену має форму

варіанти відповідей

замкнена в коло

замкнена в формі квадрата

замкнена у формі правильного шестикутника

незамкнена

Запитання 12

Укажіть ознаки спільні для всіх ароматичних вуглеводнів

варіанти відповідей

В їх молекулах є принаймні одне бензольне кільце

Усі вони токсичні

Усі вони мають запах

Усі вони добре розчинні в воді

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест