Ароматичні вуглеводні. Бензен.

Додано: 21 грудня 2020
Предмет: Хімія, 10 клас
19 запитань
Запитання 1

Хлорбензен має формулу:

варіанти відповідей

C6H4Cl;

C6H7Cl;

C6H5Cl;

C7H3Cl;

Запитання 2

Бензен не взаємодіє з:

варіанти відповідей

бромною водою при освітленні ультрафіолетовими променями;

бромною водою і розчином калій перманганату;

воднем;

нітратною кислотою;

Запитання 3

Стійкість бензенового ядра до дії окисників пояснюється:

варіанти відповідей

високим вмістом атома Карбона в молекулі;

електронною будовою молекули;

агрегатним станом бензену;

наявністю подвійних зв`язків;

Запитання 4

Вкажіть клас вуглеводнів до яких належить бензен:

варіанти відповідей

насичені вуглеводні;

циклопарафіни;

ненасичених вуглеводнів;

ароматичних вуглеводнів (або аренів);

Запитання 5

Нітробензен має формулу:

варіанти відповідей

C6H5NO2;

C6H5NH2;

C6H4NO2;

C6H4(NO2)2;

Запитання 6

Вкажіть речовини, які реагують із бензеном:

варіанти відповідей

HNO3, H2, Br2;

C2H2, H2, Cl2;

CO2, H2, Cl2;

Br2, Na, KMnO4;

Запитання 7

Вкажіть речовину, яку необхідно додати до бензену, щоб отримати нітробензен:

варіанти відповідей

NO2;

HNO2;

HNO3;

N2O5;

Запитання 8

Вкажіть кількість атомів Гідрогену, яку може приєднати за наявності каталізатора молекула бензену:

варіанти відповідей

два;

чотири;

шість;

п`ять;

Запитання 9

Вкажіть реакції, до яких вступає бензен:

варіанти відповідей

заміщення, приєднання, термічного розкладу;

заміщення і приєднання;

із бромною водою та сильними окисниками;

із хлором;

Запитання 10

Вкажіть речовину, яка утворюється при гідруванні бензену:

варіанти відповідей

циклопентан;

циклогексан;

циклобутан;

гексахлоран;

Запитання 11

За наявності каталізатора бензен, реагуючи з хлором, утворює:

варіанти відповідей

дихлорбензен;

гексахлорциклобензен;

хлорбензен;

водень;

Запитання 12

Вкажіть речовину, з якою повинен прореагувати бензен, щоб утворився циклогексан:

варіанти відповідей

з водою;

з воднем;

з гідрогенхлоридом;

з нітратною кислотою;

Запитання 13

Яка речовина утворюється при взаємодії бензену з хлором при дії ультрафіолетового випромінювання?

варіанти відповідей

С6Н5Cl

С6Н6Cl6

С6Cl6

С6Н3Cl3

Запитання 14

Загальна формула гомологічного ряду бензену:

варіанти відповідей

Сn H2n+2

Сn H2n-2

Сn H2n-6

Сn H2n

Запитання 15

До якого класу вуглеводнів належить бензен?

варіанти відповідей

Алкени

Алкіни

Арени

Алкадієни

Запитання 16

Які фізичні властивості бензену?

варіанти відповідей

Рідина з різким запахом, добре розчинна у воді.

Рідина з різким запахом, отруйна.

Тверда речовина розчинна у органічних розчинниках.

Тверда речовина, нерозчинна у воді.

Запитання 17

Тип гібридизації електронних орбіталей у бензені

варіанти відповідей

SP2

SP3

SP4

SP

Запитання 18

Чому під час горіння бензену відбувається виділення кіптяви?

варіанти відповідей

А. Бензен - це рідина

Б. Великий вміст Карбону в молекулі

В. В середині шестикутника ( шість атомів Карбону) розміщене бензенове кільце

Г. Бензен є добрим розчинником

Запитання 19

Характеристиками аренів є:

1. СnH2n-2 ; 2. CnH2n; 3.CnH2n-6; 4. 1200; 5. 1800; 6. 109028`;

7. sp3-гібридизація; 8. sp2- гібридизація; 9. sp-гібридизація

варіанти відповідей

А. 2, 5, 9

Б. 1, 4, 6

В. 3, 4, 8

Г. 3, 7, 9

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест