Атом і атомне ядро. Фізичні основи ядерної енергетики ( контрольний тест)

Тест виконано: 480 разів
16 запитань
Запитання 1

Хто запропонував таку модель атома?

варіанти відповідей

Резерфорд

Томсон

Бор

Демокріт

Запитання 2

Автором такої моделі атома є :

варіанти відповідей

Ленар

Демокріт

Томсон

Резерфорд

Запитання 3

Які частинки , що входять до складу атома , мають негативний заряд ?

варіанти відповідей

Електрони

Нуклони

Протони

Нейтрони

Запитання 4

Число протонів в ядрі атома дорівнює :

варіанти відповідей

Числу нуклонів

Числу нейтронів

Числу електронів

атомному числу

Запитання 5

Модель якого атома зображено на малюнку?

варіанти відповідей

Літію

Бору

Берилію

Карбону

Запитання 6

Чому дорівнює число протонів (Z) і число нейтронів (N) в ізотопі алюмінію 27Al13 ?

варіанти відповідей

Z=13, N=27

Z=27, N=13

Z=14, N=13

Z=13, N=14

Запитання 7

Ізотопи - це:

варіанти відповідей

різновиди атомів того самого хімічного елемента, ядра яких містять однакове число протонів, але різну кількість нейтронів

різновиди того самого хімічного елемента, ядра яких містять різну кількість протонів, але однакову кількість нейтронів

різновиди того самого хімічного елемента, ядра яких містять однакову кількість електронів і нейтронів

різновиди атомів того самого хімічного елемента, ядра яких містять однакове число протонів, але різну кількість електронів

Запитання 8

Хто відкрив радіоактивність?

варіанти відповідей

Томсон

Кюрі

Беккерель

Резерфорд

Запитання 9

Ядерні сили - це:

варіанти відповідей

сили, які діють між протонами в ядрі та забезпечують існування атомних ядер

сили, які діють між нейтронами і електронамив ядрі та забезпечують існування атомних ядер

сили, які діють між нейтронами і протонами ядрі та забезпечують існування атомних ядер

сили, які діють між всіма частинками в атомі та забезпечують існування атомів

Запитання 10

α-випромінювання — це..

варіанти відповідей

потік електронів


потік ядер атомів Гідрогену

електромагнітні хвилі надзвичайно високої частоти

 потік ядер атомів Гелію

Запитання 11

Тіло масою 2 кг опромінюють α-променями. Знайдіть поглинуту дозу іонізуючого випромінювання, якщо енергія іонізуючого випромінювання, передана тілу, становить 30 Дж

варіанти відповідей

2 Дж/кг

15 Дж/кг

30 Дж/кг

60 Дж/кг

Запитання 12

Формула для обчислення активності радіоактивного джерела має вигляд:

варіанти відповідей

A=KD                              

λ= AN

A= λD

A= λN          

Запитання 13

Що утворюється під час α розпаду з ізотопа ²²⁶₈₈Ra

варіанти відповідей

²²⁰₈₆Rn

²²²₈₆Rn

²²⁴₈₆Rn

²²⁶₈₉Rn

Запитання 14

Внаслідок поділу ядра Урану під час ланцюгової ядерної реакції вилітають:

варіанти відповідей

швидкі протони

швидкі електрони

швидкі нейтрони

швидкі α- частинки

Запитання 15

Ядерний реактор — пристрій, призначений для здійснення

варіанти відповідей

керованої реакції поділу важких ядер.

ланцюгової реакції поділу важких ядер

керованої ланцюгової реакції поділу важких або синтезу легких ядер

керованої ланцюгової реакції поділу

Запитання 16

Радіоактивний ізотоп 23290Тh перетворився на ізотоп 21283Bi.

Скільки відбулося α та β розпадів під час цього перетворення?

варіанти відповідей

5 α, 3β

10α, 3β

5α, 5β

10α, 10β

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест