18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Атомна та ядерна фізика

Максімичева Ірина, 11А

Додано: 6 травня 2020
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 6 разів
12 запитань
Запитання 1

Слово «фізика» походить від грецького слова «фізюс». Що це означає? 

варіанти відповідей

природа

всесвіт

наука

енергія

Запитання 2

Планетарну модель атома запропонував... 

варіанти відповідей

Максвел

 Резефорд

Томсон

Бор

Запитання 3

Які частинки, утворені при розпаді радіоактивного елемента, мають максимальну швидкість?

варіанти відповідей

α-частинки   

позитрони

електрони

γ-кванти

β-частинки

Запитання 4

Визначте, при світінні якої речовини спостерігається лінійчастий спектр.

варіанти відповідей

розріджений гелій

розплавлена сталь

розріджене повітря

люмінофор у лампі

Запитання 5

Що саме дозволила пояснити створена Бором теорія атома?

варіанти відповідей

хімічні властивості елементів

існування ізотопів

походження лінійчастих спектрів

походження радіоактивних випромінювань

Запитання 6

Енергію, необхідну для повного розщеплення ядра на окремі нуклони, називають...

варіанти відповідей

енергією зв’язку атомного ядра

питомою енергією зв’язку

кінетичною енергією

потенціальною енергією

Запитання 7

Вкажіть назву різниці між сумарною масою нуклонів і масою ядра яке складається з цих нуклонів:

варіанти відповідей

елементарна маса

центральна маса

зайва маса

дефект мас

Запитання 8

Масове число ядра являє собою

варіанти відповідей

суму числа протонів і нейтронів

округлену до цілого числа відносну атомну масу

масу ядра

молекулярну масу

Запитання 9

Укажіть явище, в якому виявляються квантові властивості світла.

варіанти відповідей

дисперсія

інтерференція

фотоефект

дифракція

Запитання 10

У нейтральному атомі однакова кількість ...

варіанти відповідей

протонів і нейтронів

протонів і електронів

нейтронів і електронів

нуклонів і електронів

Запитання 11

Електрон рухається навколо ядра завдяки силі ...

варіанти відповідей

пружності

всесвітнього тяжіння

тертя

Кулона

Запитання 12

Установіть відповідність між назвою фізичної величини та її позначенням

1. енергія

2. кількість ядер

3. заряд

4. період піврозпаду

5. дефект маси


варіанти відповідей

1) Δm

2) q

3) E

4) N

5) T

1) T

2) E

3) Δm

4) N

5) q

1) Δm

2) T

3) q

4) N

5) E

1) E

2) N

3) q

4) T

5) Δm

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест