Багатоманітність речовин і хімічних реакцій

Додано: 5 травня
Предмет: Хімія, 9 клас
Тест виконано: 301 раз
20 запитань
Запитання 1

Укажіть реакцію заміщення

Схема хімічної реакції                                

а) Ba(OH)2 + HCl → BaCl2 + H2O

б) Zn + H2O → ZnO + H2

в) Al(OH)3 → Al2O3 + H2O

г) Cl2 + H2 → HCl


варіанти відповідей

а

б

в

г

Запитання 2

Речовини поділяють на прості та складні. До простих речовин належать речовини,

варіанти відповідей

які складаються з атомів одного виду (одного елемента)

які складаються з атомів двох або більше елементів

які складаються з атомів різних видів

які складаються з атомів двох видів

Запитання 3

Виберіть рядок, в який записано тільки прості речовини

варіанти відповідей

H2, H2O, HCl

N2, P, O3

O2, P4, P2O5

HBr, CO, NO

Запитання 4

Виберіть рядок, в який записано формули тільки складних речовин


варіанти відповідей

 HI, CO2, Fe3O4

 H2, H2O, HCl

N2, P4, O2

N2, N2O5, HNO3

Запитання 5

Складні речовини поділяють на органічні та неорганічні. До органічних речовин відносять сполуки

варіанти відповідей

Карбону

Нітрогену

Оксигену

Гідрогену

Запитання 6

Бінарні сполуки, що містять Оксиген - це

варіанти відповідей

оксиди

основи

кислоти

солі

Запитання 7

Складні сполуки, що містять атоми металів, з′єднані з кислотним залишком - це

варіанти відповідей

оксиди

основи

кислоти

солі

Запитання 8

Виберіть рядок, де записані формули тільки основ

варіанти відповідей

Ba(OH)2, FeO, N2O5

Ca(OH)2, Fe(OH)2, KOH

Ba(OH)2, BaO, H2O

Ba(OH)2, HCl, CuO

Запитання 9

Виберіть рядок, де знаходяться тільки оксигеновмісні органічні сполуки

варіанти відповідей

HCl, NO, C2H5OH

C2H5OH, CH3COOH, CH3COH

C2H5OH, CH3OH, C3H8

CH3OH, CH3COOH, NH2CH2COOH

Запитання 10

Виберіть рядок, де знаходяться тільки нітрогеновмісні органічні сполуки

варіанти відповідей

СН3СООН, С2Н5СООН, NH2CH2COOH

NH3, CH3COOH, NO

NH2CH2COOH, CH3NH2, C6H5NO2

NH2CH2COOH, CH3COOH, С2Н5СООН

Запитання 11

Виберіть рядок, де знаходяться тільки формули спиртів

 

варіанти відповідей

 C2H5OH, CH3COOH, CH3COH

C2H5OH, CH3OH, C3H7OH

 CH3OH, CH3COOH, NH2CH2COOH

 CH3OH, CH4, NH2CH2COOH

Запитання 12

Алмаз складається з атомів карбону. Ця речовина має будову

варіанти відповідей

молекулярну

атомну

йонну

металічну

Запитання 13

Більшість органічних речовин мають будову

варіанти відповідей

атомарну

молекулярну

йонну

металічну

Запитання 14

Зв′язок, який утворюється між протилежно зарядженими йонами

варіанти відповідей

водневий

ковалентній

йонний

металічний

Запитання 15

Виберіть рядок, де записано тільки формули речовин, що утворені ковалентними хімічними зв′язками

варіанти відповідей

K2O, H2O, H2

H2O, CO, CH3OH

K2O, KOH, H2SO4

K2SO4, H2SO4, KOH

Запитання 16

Реакції, в ході яких з кількох речовин утворюється одна складніша речовина - це реакціїї

варіанти відповідей

заміщення

обміну

сполучення

розкладу

Запитання 17

Реакції між типовою кислотою та металом - це реакції

варіанти відповідей

обміну

заміщення

розкладу

сполучення

Запитання 18

Реакція, в ході якої низькомолекулярна речовина перетворюється на високомолекулярну, в молекулі якої багато разів повторюється певна група атомів - це реакція

варіанти відповідей

обміну

полімерізації

поліконденсації

нітрування

Запитання 19

Реакції, що відбуваються з виділенням енергії

варіанти відповідей

заміщення

оборотні

ендотермічні

екзотермічні

Запитання 20

Перетворіть схему реакції Pb + HNO3 → Pb(NO3)2 + NO + H2O на рівняння за допомогою методу електронного балансу, запишіть у відповідь коефіцієнт, що поставили перед речовиною - окисником

варіанти відповідей

1

3

4

8

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест