Безробіття: зміст, причини, види, показники.

Додано: 18 лютого
Предмет: Економіка, 11 клас
14 запитань
Запитання 1

У складі постійного населення країни працездатні становлять 30 млн осіб, економічно неактивні 5 млн осіб, зайняті 20 млн. Визначте рівень безробіття.

варіанти відповідей

10%

20%

15%

5%

25%

Запитання 2

Безробіття, пов’язане із зміною місця проживання:


варіанти відповідей

приховане

структурне

 циклічне

фрикційне

вимушене

Запитання 3

Безробіття, пов’язане із впровадженням новітніх технологій:


варіанти відповідей

фрикційне

приховане

структурне

 циклічне

Запитання 4

Визначте кількість безробітних в економіці, якщо працездатні складають 75 млн осіб, непрацездатні - 25 млн осіб, економічно неактивні - 15 млн осіб, а рівень безробіття становить 10%:

варіанти відповідей

10 млн осіб

5 млн осіб

6 млн осіб

3,5 млн осіб

Запитання 5

 Виберіть правильне продовження твердження: «З погляду класичної теорії причиною безробіття є...»

варіанти відповідей

 збільшення зарплат вище рівноважного ринкового рівня ;

нездатність ринку праці швидко реагувати на зміну структури попиту на працю; 

 недостатність сукупного попиту, спричинена заниженими доходами домогосподарств; 

використання машин і устаткування, за якого потреба у живій праці зменшується.

Запитання 6

Виберіть правильне продовження твердження: «Згідно з кейнсіанською теорією причиною безробіття є...»


варіанти відповідей

перевищення заробітною платою її рівноважного рівня;

негнучкість ринку праці;

технічні нововведення у виробництві;

недостатній сукупний попит на товари і послуги.

Запитання 7

Природне безробіття – це:


варіанти відповідей

 відсутність фрикційного безробіття

 відсутність структурного безробіття

 відсутність циклічного безробіття

відсутність прихованого безробіття

Запитання 8

Безробіття – це такий стан ринку праці, за якоговаріанти відповідей

Попит на працю перевищує пропозицію;

Пропозиція праці перевищує попит;

Попит на працю узгоджується з попитом на товари і послуги;

Попит на працю і пропозиція праці збігаються.

Запитання 9

Укажіть ПОМИЛКОВИЙ приклад фрикційного безробіття:


варіанти відповідей

випускник університету, який ще не знайшов роботу;

металург, звільнений у зв’язку з рецесією в економіці;

стоматолог, який звільнився у зв’язку з переїздом;

лаборантка, яка звільнилася за власним бажанням.

Запитання 10

 Виберіть правильне закінчення твердження: «Визначити кількість зайнятих в економіці можна за наступною формулою ...»варіанти відповідей

працездатні мінус економічно неактивні і мінус безробітні;

працездатні мінус непрацездатні і мінус безробітні;

все населення мінус непрацездатні і мінус безробітні;

все населення мінус економічно неактивні і мінус безробітні.

Запитання 11

До категорії зайнятих НЕ належить

варіанти відповідей

касир, який зайнятий неповний робочий тиждень

медична сестра, яка за направленням лікарні доглядає хворого за місцем його проживання

учитель економіки, який перебуває на лікарняному

учениця 10 класу, яка підробляє продажем газет

Запитання 12

Якщо кількість робочої сили становить 200 тис. осіб, зайнятих — 184 тис. осіб, а природний рівень безробіття дорівнює 6 %, то рівень циклічного безробіття .

варіанти відповідей

2%

6%

8%

10%

Запитання 13

 Визначте кількість осіб, охоплених структурним безробіттям, якщо чисель­ ність робочої сили становить ЗО млн осіб, природний рівень безробіття - 6%, рівень фрикційного - 4%:


варіанти відповідей

3 млн осіб

1,2 млн осіб

1,8 млн осіб

0,6 млн осіб

Запитання 14

 Визначте у мільйонах осіб чисельність працездатного населення, якщо кількість економічно неактивних становить 6 млн осіб, рівень зайнятості становить 90% від всієї робочої сили, а кількість безробітних дорівнює 4 млн осіб. 

варіанти відповідей

46 млн

36 млн

40 млн

немає правильної відповіді

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест