Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

ДПА 6 варіант О.В. Костильов

Додано: 26 квітня 2019
Предмет: Біологія, 9 клас
Тест виконано: 137 разів
33 запитання
Запитання 1

Як називають вегетативне тіло гриба?

варіанти відповідей

А кореневище

Б талом

В міцелій

Г мікориза

Запитання 2

 Шкірні покриви, вкриті лусками, характерні для

варіанти відповідей

А риб

Б амфібій

В кільчастих червів

Г ссавців

Запитання 3

 Чим відрізняється гуморальна регуляція функцій організму від нервової?

                                             

варіанти відповідей

А вищою швидкістю          

Б вищою точністю      

В меншою енерговитратністю   

Г меншою тривалістю

Запитання 4

Укажіть формений елемент крові, що бере участь у формуванні клітинного імунітету.

варіанти відповідей

А Т-лімфоцит

Б еритроцит

В тромбоцит

Г В -лімфоцит

Запитання 5

Укажіть спадкове захворювання

варіанти відповідей

А туберкульоз

Б дальтонізм

В віспа

Г грип

Запитання 6

Укажіть рушійну силу еволюції за Ч. Дарвіном

варіанти відповідей

А дивергенція

Б природниій добір

В популяційні хвилї

Г внутрішнє прагнення до прогресу

Запитання 7

Укажіть газоподібну оболонку нашої планети, що частково входить до структури біосфери.

варіанти відповідей

А магнітосфера

Б гідросфера

В атмосфера

Г літосфера

Запитання 8

Сукупність рослин одного виду з певними спадковими особливостями, створеними люди­ною у результаті штучного добору, — це

                                                                                                                           

варіанти відповідей

А штам

Б порода

В сорт

Г клон

Запитання 9

Укажіть метод біологічних досліджень, за допомогою якого вчені ведуть багаторічні фенологічні спостереження.

варіанти відповідей

А моделювання

Б експериментальний

В порівняльно-описовий

Г моніторинг

Запитання 10

 Молекула ДНК, на відміну від молекули РНК, містить

      

     

варіанти відповідей

А аденін   

Б тимін    

В цитозин

 Г гуанін

Запитання 11

Укажіть органелу, що містить у своєму складі ферменти, здатні розщеплювати відпрацьовані сполуки.

варіанти відповідей

А рибосома

Б лізосома

В центріоля

Гмітохондрія

Запитання 12

Молекулярний кисень під час фотосинтезу виділяється

                                                   

                                          

варіанти відповідей

А під час світлової фази    

Б під час темнової фази     

В у ході циклу Кребса

Г унаслідок розщеплення хлорофілу

Запитання 13

Частина друга.

Протягом історичного розвитку у квіткових рослин виникли пристосування для перенесення пилку. Укажіть ознаку вітрозапильнтх рослин

варіанти відповідей

А виробляють багато легкого пилку

Б мають добре розвинені нектарники

В пилок містить багато поживних речовин

Г такі рослини завжди дводомні

Запитання 14

У зоопарку двоє школярів спостерігали за качконосами. Один школяр сказав, що качконоси належать до рептилій. Другий, що вони розмножуються, відкладаючи яйця. Хто з них має рацію?

      

варіанти відповідей

А лише перший       

Б лише другий

В обидва мають рацію

Г обидва помиляються

Запитання 15

Проаналізуйте твердження я стосовно ендокринної системи та вкажіть правильні. І — підшлункова та статеві залози належать до залоз змішаної секреції; II — гіпофіз виділяє в кров гормон адреналін

           

            

 

варіанти відповідей

А лише І 

Б лише І І 

 Б обидва правильні

Г немає правильних

Запитання 16

Порівнюючи кровоносну та лімфатичну системи, учні дійшли висновку про те, що

варіанти відповідей

А кров і лімфа рухаються судинами

Б обидві системи замкнені

В порівняно з лімфою кров містить значно більше ліпідів

Г у складі лімфи є еритроцити

Запитання 17

Укажіть правильний перелік органел, у яких синтезується АТФ.

варіанти відповідей

А комплекс Гольджі та мітохондрії

Б ендоплазматична сітка та хлоропласти

В комплекс Гольджі та лейкопласти

Г хлоропласти та мітохондрії

Запитання 18

Положення «кожен триплет відповідає лише одній амінокислоті» є властивістю генетичного коду, а саме —

варіанти відповідей

А універсальність

Б однозначність

В надлишковість

Г безперервність

Запитання 19

У процесі застосування цитогенетичного методу дослідження спадковості учені визначають

                                                                   /

варіанти відповідей

А генотип    

Б генофонд

В каріотип

Г генетичний код

Запитання 20

Учні вивчали мітоз та висловили судження. Перший учень висловив судження, що перед мітозом кількість молекул ДНК подвоюється. Другий учень зауважив, що мітоз забезпечує утворення двох дочірніх клітин. Хто з них має рацію;

варіанти відповідей

А лише перший

Б лише другий

В обидва мають рацію

Запитання 21

Вивчаючи вуглеводи у клітині, вчені встановили, що вуглеводи в клітині виконують функцію

варіанти відповідей

А регуляторну та захисну .

Б сигнальну та енергетичну

В регуляторну та каталітичну

Г структурну та енергетичну

Запитання 22

Укажіть тип екосистеми до якої входить куниця та білка.

варіанти відповідей

А степова

Б лучна

В лісова

Г пустельна

Запитання 23

Частина три.

Проаналізуйте твердження стосовно будови стебла деревної рослини й укажіть правильні. I - цифра 1 вказує на серцевину; II — цифра 2 вказує на деревину; III - цифра 3 вказує на камбій.

варіанти відповідей

А лише I і III

Б лише II і III

В лише I і II

I II III

Запитання 24

Проаналізуйте твердження стосовно тварини, зображеної на рисунку, і вкажіть правиль­ні. І — має чотирикамерне серце; II — травний тракт у неї закінчується анальним отвором; III — у ротовій порожнині відсутні зуби.

варіанти відповідей

А лише І, II

Б лише II, III

В лише І, III

Г І, II, III

Запитання 25

Проаналізуйте твердження стосовно кровоносної системи

І — цифра 1 указує на нижню порожнисту вену; II-цифра 2 вказує на аорту;

III -цифрою 3 позначено легеневу вену.                                   *

варіанти відповідей

А лише І, II

Б лише II, III

В лише І, III

Г І, II, III

Запитання 26

26.  Установідність між фазами мейозу(1-4) та процесами що відбуваються

(А-Д).

варіанти відповідей

1 профаза I

2 анафаза I

3 метафаза II

4 анафаза II

А на екваторі знаходиться гаплоїдне число хромосом

Б полюсівюсів клітини розходяться хроматиди

В кросинговер

Г розходження до полюсів двохроматидних хромосом

Запитання 27

26.  Установідність між фазами мейозу(1-4) та процесами що відбуваються

(А-Д).

варіанти відповідей

1 профаза I

2 анафаза I

3 метафаза II

4 анафаза II

А на екваторі знаходиться гаплоїдне число хромосом

Б до полюсівюсів клітини розходяться хроматиди

В кросинговер

Г розходження до полюсів двохроматидних хромосом

Запитання 28

26.  Установідність між фазами мейозу(1-4) та процесами що відбуваються

(А-Д).

варіанти відповідей

1 профаза I

2 анафаза I

3 метафаза II

4 анафаза II

А на екваторі знаходиться гаплоїдне число хромосом

Б до полюсівюсів клітини розходяться хроматиди

В кросинговер

Г розходження до полюсів двохроматидних хромосом

Запитання 29

26.  Установідність між фазами мейозу(1-4) та процесами що відбуваються

(А-Д).

варіанти відповідей

1 профаза I

2 анафаза I

3 метафаза II

4 анафаза II

А на екваторі знаходиться гаплоїдне число хромосом

Б до полюсівюсів клітини розходяться хроматиди

В кросинговер

Г розходження до полюсів двохроматидних хромосом

Запитання 30

27. Визнане послідовність засвоєння біомаси у наземній екосистемі, по­чинаючи з продуцентів.

варіанти відповідей

А яструб

Б горох

В синиця

Г гусінь

1

2

3

4

Запитання 31

27. Визнане послідовність засвоєння біомаси у наземній екосистемі, по­чинаючи з продуцентів.

варіанти відповідей

А яструб

Б горох

В синиця

Г гусінь

1

2

3

4

Запитання 32

27. Визнане послідовність засвоєння біомаси у наземній екосистемі, по­чинаючи з продуцентів.

варіанти відповідей

А яструб

Б горох

В синиця

Г гусінь

1

2

3

4

Запитання 33

27. Визнане послідовність засвоєння біомаси у наземній екосистемі, по­чинаючи з продуцентів.

варіанти відповідей

А яструб

Б горох

В синиця

Г гусінь

1

2

3

4

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест