Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

ДПА 3 варіант О.В. Костильов

Додано: 25 квітня 2019
Предмет: Біологія, 9 клас
Тест виконано: 166 разів
33 запитання
Запитання 1

Укажіть рослину, яка утворює коренеплоди.

варіанти відповідей

А малина

Б огірок

В морква

Г кропива

Запитання 2

1.  Укажіть тварину з радіальною симетрією тіла.

варіанти відповідей

А черепаха

Б вуж

В скорпіон

Г медуза

Запитання 3

 Укажіть формені елементи крові, які забезпечують її зсідання.

варіанти відповідей

А тромбоцити

Б лімфоцити

В лейкоцити

Г еритроцити

Запитання 4

Укажіть мяз, що береучастьу дихальних рухах.

варіанти відповідей

А дельтоподібний

Б трапецієподібний

В литковий

Г діафрагма

Запитання 5

Виберіть метод багаторічного спостереження за станом біологічних об’єктів.

 

варіанти відповідей

А моделювання

Б моніторинг

В порівняння

Г експеримент

Запитання 6

 Гемоглобін та актин належить до ггрупи

варіанти відповідей

А вуглеводів

Б ліпідів

В білків

Г вітамінів

Запитання 7

Укажіть органелу клітини, у якій відбувається фотосинтез.

варіанти відповідей

А рибосома

Б мітохондрія

В хлоропласт

Г лізосома

Запитання 8

 Укажіть процес енергетичного обміну.

варіанти відповідей

А фотосинтез

Б хемосинтез

В гліколіз

Г синтез білків

Запитання 9

. Укажіть процес, який забезпечує сталість хромосомного набору під час статевого розмно­ження.

варіанти відповідей

А мітоз

Б мейоз

В амітоз

Г цитоз

Запитання 10

Укажіть властивість організмів зберігати і передавати з покоління в покоління ознаки.

варіанти відповідей

А спадковість

Б мінливість

В саморегуляція

Г адаптивність

Запитання 11

 Одиницею еволюційного процесу Ч. Дарвін вважав

варіанти відповідей

А вид

Б особину

В біосферу

Г популяцію

Запитання 12

Укажіть біотичний екологічний фактор.

варіанти відповідей

А атмосферний тиск

Б взаємодія між особинами у популяції

В газовий склад повітря

Г господарська діяльність людини

Запитання 13

.Друга частина.

Досліджуючи біологічні властивості мохоподібних школярі зясували, що

варіанти відповідей

А серед них є види не здатні до фотосинтезу

Б статеве розмноження не залежить від води

В рештки формують торф

Г у деяких утворюються квіти та плоди

Запитання 14

Укажіть групу до якої належить тварина з такими ознаками: тіло вкрите хітиновою кутикулою та почленоване на відділи: голова,груди,черевце.

варіанти відповідей

А членистоногі

Б кишковопорожнинні

В кільчасті черви

Г молюски

Запитання 15

Укажіть наслідок нестачі вітаміну Д в організмі людини.

варіанти відповідей

А порушення зору

Б виведення кальцію з кісток

В низький зріст

Г зниження опірності до інфекцій

Запитання 16

Укажіть тканину, яка утворює альвеоли легень.

варіанти відповідей

А одношаровий епітелій

Б багатошаровий епітелій

В миготливий епітелій

Г залозистий епітелій

Запитання 17

 Який полісахарид входить до складу клітинної оболонки (стінки) грибів?

         

          

варіанти відповідей

А ламінарин  

Б крохмаль   

 В целюлоза

  Г хітин

Запитання 18

Фрагмент ланцюга молекули ДНК має таку послідовність нуклеотдвдів: ЦЦГ АГТ АЦА.

Укажіть послідовність нуклеотидів молекули мРНК, що утворюється внаслідок транскрипції наведеного фрагмента молекули ДНК.                                                      \

          

        

варіанти відповідей

А ГГЦ УЦА ГЦУ  

Б ЦЦГ ТЦА УГУ   

 В ГГЦ УЦА УГУ

  Г ЦЦГ УЦА ГЦУ

Запитання 19

Укажіть структуру еукаріотичної клітини, яка бере участь в утворенні веретена поділу.

       

        

варіанти відповідей

А мікротрубочки        

Б мембрани комплексу Гольджі  

 В лізосоми

 Г мембраги ендоплазматичної сітки

Запитання 20

Укажіть органелу, яка є в прокаріотичній клітині.

                                                /

варіанти відповідей

А лізосома

Б рибосома

В мітохондрія                 

Г ендоплазматична сітка

Запитання 21

Яка послідовність організмів правильно відображає передавання енергії в ланцюгах живлення?

варіанти відповідей

А кукурудза - довгоносик - жайворонок - орел

Б довгоносик - кукурудза - жайворонок- орел

В кукурудза - жайворонок - довгоносик -|орел

Г жайворонок - довгоносик - кукурудза

Запитання 22

Укажіть метод селекції, за якого для отримання високопродуктивних форм рослин і тварин здійснюють схрещування між особинами , які належать до різних видів і навіть родів.

\

варіанти відповідей

А штучний добір

Б споріднене схрещування

В віддалена гібридизація

Г неспорідне схрещування

Запитання 23

Проаналізуйте твердження щодо об`єктів зображених на малюнку і вкажіть правильні. I- усі об`єкти є насінними рослинами, II - об`єкти позначені цифрами 1 і 2 - спорові рослини,III -рослина позначена цифрою 4 належить до покритонасінних рослин.

варіанти відповідей

А лише I і II

Б лише I і III

В лише II і III

Г I II III.

Запитання 24

Проаналізуйте твердження щодо біологічних особливостей тварини, зображеної на ри­сунку, і вкажіть правильні. І — тварина належить до кільчастих червів; II — живиться опа­лим листям; III — має кровоносну систему замкненого типу.

варіанти відповідей

А лише І, II

Б лише І, III

В лише II, III

Г І, II, III

Запитання 25

Проаналізуйте твердження стосовно органа зображеного на рисунку та укажіть правильні.

I- цифри 1і2 позначають шлуночки, II - цифра 4 позначає лівий шлуночок, III - між камерами, що позначені цифрами 2 і 4 розміщений двостулковий клапан.

варіанти відповідей

А Лише I і II

Б Лише I і III

В Лише II і III

Г I II III

Запитання 26

26 Установіть відповідність між органами 1-4 та функціями , які вони виконують А-Г

варіанти відповідей

1 Комплекс Гольджі

2 лізосоми

3 мітохондрії

4 гладенька ендоплазматична сітка

А утворення лізосом

Б синтез АТФ

В синтез вуглеводів та ліпідів

Г внутрішньоклітинне травлення

Запитання 27

26 Установіть відповідність між органами 1-4 та функціями , які вони виконують А-Г

варіанти відповідей

1 Комплекс Гольджі

2 лізосоми

3 мітохондрії

4 гладенька ендоплазматична сітка

А утворення лізосом

Б синтез АТФ

В синтез вуглеводів та ліпідів

Г внутрішньоклітинне травлення

Запитання 28

26 Установіть відповідність між органами 1-4 та функціями , які вони виконують А-Г

варіанти відповідей

1 Комплекс Гольджі

2 лізосоми

3 мітохондрії

4 гладенька ендоплазматична сітка

А утворення лізосом

Б синтез АТФ

В синтез вуглеводів та ліпідів

Г внутрішньоклітинне травлення

Запитання 29

26 Установіть відповідність між органами 1-4 та функціями , які вони виконують А-Г

варіанти відповідей

1 Комплекс Гольджі

2 лізосоми

3 мітохондрії

4 гладенька ендоплазматична сітка

А утворення лізосом

Б синтез АТФ

В синтез вуглеводів та ліпідів

Г внутрішньоклітинне травлення

Запитання 30

27. Установіть послідовність етапів біосинтезу білка

варіанти відповідей

А приєднання матричноЇ РНК до рибосоми

Б утворення поліпептидного ланцюга

В вижід матричної ДНК у цитоплазму

Г синтез матричної РНК у ядрі

1

2

3

4

Запитання 31

27. Установіть послідовність етапів біосинтезу білка

варіанти відповідей

А приєднання матричноЇ РНК до рибосоми

Б утворення поліпептидного ланцюга

В вижід матричної ДНК у цитоплазму

Г синтез матричної РНК у ядрі

1

2

3

4

Запитання 32

27. Установіть послідовність етапів біосинтезу білка

варіанти відповідей

А приєднання матричноЇ РНК до рибосоми

Б утворення поліпептидного ланцюга

В вижід матричної ДНК у цитоплазму

Г синтез матричної РНК у ядрі

1

2

3

4

Запитання 33

27. Установіть послідовність етапів біосинтезу білка

варіанти відповідей

А приєднання матричноЇ РНК до рибосоми

Б утворення поліпептидного ланцюга

В вижід матричної ДНК у цитоплазму

Г синтез матричної РНК у ядрі

1

2

3

4

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест