Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦
У зв’язку з великою кількістю користувачів, спостерігаємо певні технічні проблеми. Приносимо вибачення за спричинені незручності.
Працюємо над вирішенням цих проблем та звертаємося до вас із проханням із розумінням поставитися до ситуації.

ДПА 5 варіант О.В. Костильов

Додано: 26 квітня 2019
Предмет: Біологія, 9 клас
Тест виконано: 112 разів
33 запитання
Запитання 1

 Укажіть рослини, викопні форми яких, на думку вчених, утворили поклади кам’яного вугілля.

варіанти відповідей

А папоротеподібні

Б покритонасінні

В голонасінні

Г лишайники

Запитання 2

Укажіть похідні шкір.и у ссавців

варіанти відповідей

А пір`я

Б кісткові луски

В рогові луски

Г волосся

Запитання 3

Укажіть орган травної системи людини.

варіанти відповідей

А серце

Б нирка

В шлунок

Г гортань

Запитання 4

Укажіть складові сечовидільної системи.

варіанти відповідей

А надниркові залози

Б бронхи

В яєчники

Г нирки

Запитання 5

Укажіть речовину, розчинну у воді ( Гідрофільну)

варіанти відповідей

А глюкоза

Б тестостерон

В жітин

Г целюлоза

Запитання 6

Укажіть сполуку, яка слугує універсальним хімічним акумулятором енергії клітини.

варіанти відповідей

А ДНК

Б РНК

В АТФ

Г білок

Запитання 7

Укажіть двомембранні органели рослинної клітини,що містять зелений пігмент.

варіанти відповідей

А лейкопласти

Б хлоропласти

В хромопласти

Г хромосоми

Запитання 8

Як називають процес створення органічних сполук з неорганічних, що відбувається за рахунок енергії, яка звільнюється внаслідок окиснення неорганічних сполук?

         

     

варіанти відповідей

А гліколіз    

Б хемосинтез 

В    фотоліз

 Г фотосинтез

Запитання 9

Укажіть органелу без якої неможливий біосинтез білка.

                                                                                                        

варіанти відповідей

А рибосома

Б лізосома    

В центріоля

Г мікротрубочка

Запитання 10

Гомозиготним за певним геном називають організм, у генотипі якого є

                                                                                               

варіанти відповідей

А один алель цього гена

Б два різіні алелі цього гена

В      два однакові алелі цього гена                                                                                                         *

Г  жодного алеля цього гена                                  

Запитання 11

Одиницею еволюційного процесу за сучасним еволюційним ученням є

                                                                           

варіанти відповідей

А вид

Б особина

     

В популяція    

Г біосфера

Запитання 12

Автотрофні організми, які створюють органічні речовини з неорганічних це -

варіанти відповідей

А продуценти

Б консументи

В редуценти

Г паразити

Запитання 13

Частина друга

Вивчаючи будову рослин, учні дійшли до висновку про те ,що квітка є органом

варіанти відповідей

А нестатевого розмноження у папоротеподібних

Б статевого розмноження у покритонасінних

В вегетативного розмноження голонасінних

Г статевого розмноження мохоподібних

Запитання 14

 Діти під час прогулянки в озері побачили невеличких тварин, що не мали кінцівок але мали хвіст і зовнішні зябра, шкіра гола вкрита слизом, учитель нагадав що це личинкові стадії. Вкажіть клас, до якого належить ця тварина.

варіанти відповідей

А членистоногі

Б Рептилі

В Амфібії

Г Ссавці

Запитання 15

Проаналізуйте твердження стосовно нервової системи та вкажіть правильні I- усі структури складаютья лише з нейронів, II — виконує регуляторну функцію у взаємодії з ендокринною.

варіанти відповідей

А лише I

Б лише II

В обидва правильні

Г немає правильних

Запитання 16

Учні вивчали процес сечоутворення в нормі та висловили судження. Перший учень ска­зав, що глюкоза фільтрується в первинну сечу. Другий учень зауважив, що білки в резуль­таті реабсорбції повертаються в кров. Хто з них має рацію?

      

    

варіанти відповідей

А лише перший   

Б лише другий  

В обидва мають рацію

 Г обидва помиляються

Запитання 17

Проаналізуйте твердження стосовно цитоплазми рослинної клітини та вкажіть правиль ні. І — перебуває в постійному русі; II — містить органели.

варіанти відповідей

А лише І

Б лише II

В обидва правильні

Г немає правильних

Запитання 18

Укажіть групу органічних речовин, що утворюють подвійний шар біологічних мембран.

варіанти відповідей

А білки

Б ліпіди

В вуглеводи

Г амінокислоти

Запитання 19

Укажіть організми, які належать до хемотрофів.

варіанти відповідей

А ціанобактерії

Б зелені сіркобактерії

В бактерії гниття

Г залізобактерії

Запитання 20

Учні вивчали біосинтез білка та висловили судження. Перший учень сказав,що в ядрі відбувається процес транскрипції. Другий учень зауважив, що процес трансляції забезпечує синтез поліпептидного ланцюга. Хто з них має рацію?

варіанти відповідей

А лише перший

Б лише перший

В обидва мають рацію

Г обидва помиляються

Запитання 21

 Ген, що обумовлює сірий колір шерсті кролів повністю домінує над геном, що обумовлює чорний колір. Який відсоток кролів при схрещуванні АА х аа буде сірого кольору.

варіанти відповідей

А 100 %

Б 50 %

В 25 %

Г 0 %

Запитання 22

Чим відрізняється агроценоз від біоценозу?

варіанти відповідей

А високою стійкістю

Б дією природного добору

В незначною водовою різноманітністю

Г колообіг речовин здійснюється повністю

Запитання 23

Частина третя.

Проаналізуйте твердженняження стосовно зображеної на рисунку рослини. Чи є серед них правильні? І — належить до голонасінних рослин, II-характеризується наявністю насіння й насінного зачатка, відсутністю плодолистків і плодів; III — запліднення залежить від наявності води.

варіанти відповідей

А лише І, II

Б лише І, III

В лише II, III

Г І, II, III

Запитання 24

Проаналізуйте твердження щодо біологічних особливостей тварини, зображеної на ри­сунку, і вкажіть правильні. І — тіло вкрите хітиновою кутикулою; II — на пересування стриб­ками вказує будова кінцівок; III — тварина розвивається з повним перетворенням.

варіанти відповідей

А лише І, II

Б лише І, III

В лише II, III

Г І, II, III

Запитання 25

Проаналізуйте твердження про відділи головного мозку людини та вкажіть правильні. І - у відділі позначеному цифрою 1, поверхня утворена сірою речовиною; ІI - цифрою 2 позначено проміжний мозок; 3- середній мозок; III - відділ позначений цифрою 4 відповідає за координацію рухів.

варіанти відповідей

А лише І, II

Б лише І, III

В лише II, III

Г І, II, III

Запитання 26

26. Установіть відповідність між назвою білка (1-4) та функціями за які він відповідає ( А-Д )

варіанти відповідей

1 кератин

2 пепсин

3 актин

4 гемоглобін

А рухова

Б структурна

В транспортна

Г каталітична

Запитання 27

26. Установіть відповідність між назвою білка (1-4) та функціями за які він відповідає ( А-Д )

варіанти відповідей

1 кератин

2 пепсин

3 актин

4 гемоглобін

А рухова

Б структурна

В транспортна

Г каталітична

Запитання 28

26. Установіть відповідність між назвою білка (1-4) та функціями за які він відповідає ( А-Д )

варіанти відповідей

1 кератин

2 пепсин

3 актин

4 гемоглобін

А рухова

Б структурна

В транспортна

Г каталітична

Запитання 29

26. Установіть відповідність між назвою білка (1-4) та функціями за які він відповідає ( А-Д )

варіанти відповідей

1 кератин

2 пепсин

3 актин

4 гемоглобін

А рухова

Б структурна

В транспортна

Г каталітична

Запитання 30

27. Установіть послідовність процесів, що відбуваються у клітині під час мітотичного поділу.

варіанти відповідей

А дочірні хромосомирозходяться до полюсів

Б хромосоми розміщуються на екваторі клітини

В оболонка ядра та одномембранних органел розпадаються на мембранні пухирці

Г деспіралізуються хромосоми, формуються ядерця.

1

2

3

4

Запитання 31

27. Установіть послідовність процесів, що відбуваються у клітині під час мітотичного поділу.

варіанти відповідей

А дочірні хромосомирозходяться до полюсів

Б хромосоми розміщуються на екваторі клітини

В оболонка ядра та одномембранних органел розпадаються на мембранні пухирці

Г деспіралізуються хромосоми, формуються ядерця.

1

2

3

4

Запитання 32

27. Установіть послідовність процесів, що відбуваються у клітині під час мітотичного поділу.

варіанти відповідей

А дочірні хромосомирозходяться до полюсів

Б хромосоми розміщуються на екваторі клітини

В оболонка ядра та одномембранних органел розпадаються на мембранні пухирці

Г деспіралізуються хромосоми, формуються ядерця.

1

2

3

4

Запитання 33

27. Установіть послідовність процесів, що відбуваються у клітині під час мітотичного поділу.

варіанти відповідей

А дочірні хромосомирозходяться до полюсів

Б хромосоми розміщуються на екваторі клітини

В оболонка ядра та одномембранних органел розпадаються на мембранні пухирці

Г деспіралізуються хромосоми, формуються ядерця.

1

2

3

4

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест