Біосфера.Ґрунт.

Додано: 17 січня 2022
Предмет: Географія, 11 клас
Тест виконано: 225 разів
11 запитань
Запитання 1

Оболонка Землі, яку створюють живі організми це-

варіанти відповідей

атмосфера

біосфера

гідросфера

літосфера

Запитання 2

Органічний світ різноманітний і численний, розподілений на земній кулі...

варіанти відповідей

рівномірно

нерівномірно

Запитання 3

У результаті взаємодії організмів одного з одним та з неживою природою на земній кулі утворилися...

варіанти відповідей

середовища життя

природні екосистеми

штучні екосистеми

Запитання 4

На суходолі поширення рослин і тварин залежить передусім від

варіанти відповідей

особливостей рельєфу

особливостей клімату

особливостей ґрунтів

Запитання 5

Біологічне різноманіття Землі внаслідок людської діяльності

варіанти відповідей

збільшується

зменшується

Запитання 6

Біологічні ресурси - це

варіанти відповідей

рослини, які можуть бути використані для потреб людства.

тварини і гриби, які можуть бути використані для потреб людства.

рослини і тварини, які можуть бути використані для потреб людства.

Запитання 7

Ґрунт - це

варіанти відповідей

верхній пухкий шар гірських порід, перероблений спільною дією сонячного світла і тепла, повітря, води та організмів.

шар гірських порід, перероблений спільною дією сонячного світла і тепла.

верхній пухкий шар гірських порід, перероблений спільною дією повітря, води та організмів.

Запитання 8

Сукупність усіх ґрунтів на певній території називають..

варіанти відповідей

природною зоною

ґрунтовим покривом

гумусом

Запитання 9

Переважання тих чи інших зональних типів ґрунтів визначають і зональну спеціалізацію..

варіанти відповідей

господарства

сільського господарства

промисловості

Запитання 10

Вносячи добрива, людина може..

варіанти відповідей

підвищити родючість ґрунтів

звести нанівець родючість ґрунтів

всі відповіді правильні

Запитання 11

"Тихою кризою планети" називають

варіанти відповідей

процес деградації ґрунтів

процес утворення грунтів

процес накопичення ґрунтів

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест