Біосфера як цілісна система. Захист та збереження біосфери.

Додано: 19 квітня 2023
Предмет: Біологія, 9 клас
Тест виконано: 247 разів
12 запитань
Запитання 1

Геологічні оболонки Землі, що входять до складу біосфери:

варіанти відповідей

стратосфера

гідросфера

магнітосфера

літосфера

мезосфера

атмосфера

Запитання 2

Зі списка оберіть штучні екосистеми

варіанти відповідей

тундра

поле пшениці

город

ферма з вирощування мідій

пустеля

Червоне море

Запитання 3

Території, на яких заборонені будь - які види господарської діяльності й туризм

варіанти відповідей

заказники

національні парки

заповідники

заповідно-мислівські господарства

Запитання 4

Території, на яких охороняють певні види тварин і рослин і допускають обмежену господарську діяльність

варіанти відповідей

заказники

заповідники

національні парки

пам'ятки природи

Запитання 5

Території. на яких в обумовлених межах дозволено організований туризм і екскурсії

варіанти відповідей

заповідно-мисливські господарства

національні парки

заповідники

заказники

пам'ятки природи

Запитання 6

Окремі природні обєкти із заповідним режимом, що мають наукове, культурне, історичне або естетичне значення

варіанти відповідей

заповідники

заказники

заповідно - мисливске господарство

національні парки

пам'ятки природи

Запитання 7

Прикладом хижацтва є: взаємодія між:

варіанти відповідей

мишею і кліщем

мурахами і попелицями

мишею і совою

двома мишами одного виду

Запитання 8

Взаємовигідне співіснування двох видів

варіанти відповідей

паразитизм

коменсалізм

мутуалізм

конкуренція

хижацтво

Запитання 9

Біосфера такі охоплює геологічні оболонки

варіанти відповідей

нижня частина літосфери, уся гідросфера, верхня частина атмосфери (тропосфера)

верхня частина літосфери, уся гідросфера, нижня частина атмосфери (тропосфера)

верхня частина літосфери, уся гідросфера, нижня частина атмосфери (стратосфера)

верхня частина літосфери, верхня частина гідросфери, нижня частина атмосфери (мезосфера)

Запитання 10

Елементарними одиницями біосфери є:

варіанти відповідей

біохори  

біоценози    

біотопи  

екосистеми

Запитання 11

Поширення організмів у атмосфері обмежене переважно:

варіанти відповідей

атмосферним тиском        

температурою

концентрацією ультрафіолетових променів

інтенсивністю інфрачервоного випромінювання

кількістю вологи         

наявністю світла

Запитання 12

 Біосфера - це: (оберіть 3 відповіді)

варіанти відповідей

частина геологічних оболонок Землі, заселена живими організмами

тільки неживі компоненти навколишнього середовища

глобальна екологічна система Землі

тільки сукупність усіх живих організмів

відкрита,саморегулююча система

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест