Будова атома 2022

Додано: 20 вересня 2022
Предмет: Хімія, 11 клас
Тест виконано: 131 раз
12 запитань
Запитання 1

Кальцй, Натрій та Літій елементи однієї підгрупи

варіанти відповідей

Так

Ні

Запитання 2

Ес орбіталь є на 1,2,3 енергетичних рівнях

варіанти відповідей

Так

Ні

Запитання 3

У атома Фосфору в основному стані на зовнішньому енергетичному рівні......

варіанти відповідей

три неспарені р-електрони

три неспарені d - електрони

один неспарений s- електрон та три р - електрони

усі електрони спарені

Запитання 4

 Будова зовнішнього рівня атому виражена формулою 3S2 2. Вкажіть номер групи, в якій знаходиться цей елемент

варіанти відповідей

VI

IV

VII

II

Запитання 5

Вкажіть елемент Х з електронною формулою : 1S2  2S2 2p63s2

варіанти відповідей
Запитання 6

Загальна кількість електронів в атомі чисельно дорівнює...

варіанти відповідей

числу протонів

номеру періоду

відносній атомній масі

номеру групи

Запитання 7

Обчислити кількість нейтронів в атомі Цинку з масовим числом 66

варіанти відповідей

65

30

36

35

Запитання 8

Де вірно описано про атом Натрію?

варіанти відповідей

Елемент 1 періоду, активний метал, має 1 не спарений електрон

Елемент з протон ним числом 23 і нуклонним числом 11

s-eлемент , що має два енергетичних рівні

Лужний елемент, завжди 1 валентний, бо не має збудженого стану

Запитання 9

Чому елементи VlllA групи не утворюють сполук?

варіанти відповідей

Бо у них усі електрони спарені

Бо вони р-елементи

Бо у них є багато валентностей

Бо у них незавершений d- підрівень

Запитання 10

У якому порядку заповнюються електронні орбіталі?

варіанти відповідей

1s2s2p3s3p3d4s

1s2s3s2p3p3d4s

1s2s2p3s3p4s3d

1s2s3s4s2p3p3d

Запитання 11

На малюнку вказано ізотопи атома Гідрогену. Оберіть вірне твердження про них

варіанти відповідей

Мають однакове число нейтронів

Мають різне число електронів та нейтронів

Це нукліди лужного елемента

Сума протонів та нейтронів у них є різною

Запитання 12

Які частинки атома мають заряд?

варіанти відповідей

протони та нейтрони

лише електрони

нейтрони та електрони

протони та електрони

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест