Будова електронних оболонок атомів. Характеристика хімічних елементів

Додано: 23 вересня 2020
Предмет: Хімія, 8 клас
14 запитань
Запитання 1

Укажіть s-елементи. 1) Na, 2) Ca, 3) P, 4) V, 5) He, 6) Ar, 7) S

варіанти відповідей

1, 2, 4 

3, 6, 7

1, 2, 5

3, 5, 6 

Запитання 2

Укажіть неметалічні елементи.

1) …2s22p1,

2) …4s1,

3) …3s2,

4) …3s23p4,

5)...2s22p5,

6) …3s23p1

варіанти відповідей

2, 3, 5 

1, 4, 6

2, 3, 6

1, 4, 5 

Запитання 3

У якому ряду зазначені s-елементи:

варіанти відповідей

Li, Be, B, O, S

Li, Na, H, He, Ba

Na, K, Ca, Ba, Cl

F, Cl, Fe, Mg, S

Запитання 4

У якому ряду є лише р-елементи:

варіанти відповідей

Li, Na, K, Rb, Cs

O, S, Cl, Al, C

B, Al, Se, Cr, Fe  

O, S, Cr, Mn, Fe

Запитання 5

Електронна оболонка атома якого хімічного елемента має такий вигляд: 1s2,2s22p6,3s23p6,4s1:

варіанти відповідей

Li   

K

Na   

Cu

Запитання 6

У якому ряду металічні властивості елементів зростають:

        

варіанти відповідей

Fr, Ba, Rb, K, Na

K, Ca, Cr, Mn, Fe

Si, Al, Mg, Ca, Ba

Zn, Cu, K, Ca, Sr

Запитання 7

 Укажіть символи атомів хімічних елементів, що утворюють летку сполуку з Гідрогеном RH4: 1) C, 2) Ca, 3) Si, 4) S, 5) Mg, 6) Se

варіанти відповідей

2, 5 

1, 3

4, 6

3, 4

Запитання 8

 Проаналізуйте формули вищих оксидів. Основні оксиди - це

1) SO3, 2) CO2, 3) CaO, 4) I2O7, 5) Li2O, 6) ВаO

варіанти відповідей

3, 5, 6 

2, 3, 6

1, 2, 4

1, 4, 5

Запитання 9

Укажіть символи атомів хімічних елементів, що утворюють вищий оксид R2O3. 1) Ca, 2) Al, 3) Р, 4) Mg, 5) B, 6) As

варіанти відповідей

1, 4 

2, 5

3, 6 

1, 5

Запитання 10

. Знайди неправильне твердження:

варіанти відповідей

кількість енергетичних рівнів визначається за номером групи

число електронів в атомі визначається за його протонним числом

спільним у будові електронних оболонок атомів елементів з порядковими номерами 11 і 18 є наявність трьох енергетичних рівнів

радіус атома елементів зі збільшенням заряду ядра у періоді зменшується, а в групі - збільшується

Запитання 11

У якого з гідратів вищих оксидів найслабші кислотні властивості:

варіанти відповідей

H 3PO4

HClO4

H 2SiO3

H 2SO

Запитання 12

 Укажіть символи атомів хімічних елементів, що належать до групи лужноземельних елементів. 1) Cs, 2) Са, 3) Ra, 4) Sr, 5) Rb, 6) Fr:

варіанти відповідей

1, 5, 6

1, 4, 5

2, 3, 6

2, 3, 4

Запитання 13

Укажіть символи атомів хімічних елементів, що належать до групи галогенів елементів: 1) Xe, 2) Kr, 3) Br, 4) He, 5) F, 6) Cl

варіанти відповідей

3, 5, 6

1, 3, 4

1, 2, 4

2, 5, 6

Запитання 14

 Укажіть символи хімічних елементів, що в Періодичній системі розміщені в головних підгрупах. 1) V, 2) Si, 3) He, 4) Br, 5) Fe, 6) Zn

варіанти відповідей

1, 4, 6

2, 3, 4

2, 3, 5

1, 5, 6

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест