Будова та властивості твердих тіл.

Додано: 31 березня 2020
Предмет: Фізика, 10 клас
12 запитань
Запитання 1

Які тіла називають аморфними?

варіанти відповідей

Тіла, в яких фізичні властивості не однакові по всіх напрямках.

Тіла, в яких фізичні властивості не однакові по деяких напрямках.

Тіла, в яких хімічні властивості однакові по всіх напрямках.

Тіла, в яких фізичні властивості однакові по всіх напрямках.

Запитання 2

Ізотропія - це ...

варіанти відповідей

незалежність хімічних властивостей від напрямку.

залежність фізичних властивостей від напрямку.

незалежність хімічних властивостей від порядку.

незалежність фізичних властивостей від напрямку.

Запитання 3

Які властивості аморфних тіл?

варіанти відповідей

Не визначена температура плавлення.

Мають кристалічну структуру.

Є стала температура плавлення.

Не мають кристалічної структури.

Запитання 4

У кристалічних тілах частинки речовини розташовані ...

варіанти відповідей

в безпорядку.

не в порядку.

в чітко визначеному порядку.

Запитання 5

Якщо з'єднати центри положень рівноваги частинок кристалічного тіла, то вийде ...

варіанти відповідей

просторова металічна сітка.

просторова аморфна гратка.

просторова кристалічна гратка.

Запитання 6

Існує ... типів кристалічних граток.

варіанти відповідей

30

130

230

1030

Запитання 7

Йони Полонію утворюють ...

варіанти відповідей

просту гратку.

просту тетраедну гратку.

просту кубічну гратку.

просту пірамідну гратку.

Запитання 8

Йони чистого Феруму при кімнатній температурі утворюють ...

варіанти відповідей

просту кубічну гратку.

об'ємноцентричну тетраедну гратку.

об'ємноцентричну кубічну гратку.

об'ємноцентричну пірамідну гратку.

Запитання 9

Яку гратку утворюють йони Феруму при температурі 906 ⁰С?

варіанти відповідей

Об'ємноцентровану кубічну гратку.

Гранецентровану кубічну гратку.

Просту кубічну гратку.

Запитання 10

Явище, в якому кристалічні речовини, що мають однаковий хімічний склад, але різну структуру кристалічних граток, відрізняються своїми фізичними властивостями, називають ...

варіанти відповідей

монограткою.

поліграткою.

мономорфізмом.

поліморфізмом.

Запитання 11

Тверде тіло, частинки якого утворюють єдину кристалічну гратку, називають ... , а тверді тіла, які складаються з багатьох хаотично орієнтованих маленьких кристаликів - ...

варіанти відповідей

монокристалом, полікристалами.

полікристалом, монокристалами.

кристалом, стереокристалами.

Запитання 12

Анізотропією називають залежність фізичних властивостей кристала від обраного в ньому ...

варіанти відповідей

порядку.

напрямку.

об'єму.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест