9 липня о 18:00Вебінар: Інклюзивна освіта в середній та старшій школі

Внутрішня енергія та способи її зміни. Робота в термодинаміці

Додано: 31 березня 2020
Предмет: Фізика, 10 клас
Тест виконано: 1 раз
12 запитань
Запитання 1

  Вкажіть одиницю внутрішньої енергії в СІ:

варіанти відповідей

1 Вт

1 Па

1 Дж

1 моль

Запитання 2

Виберіть формулу для визначення внутрішньої енергії ідеального газу:


варіанти відповідей

U=mgh

U=mv2/2

U=3kT/2

U=3mRT/2M

Запитання 3

Вкажіть формулу для визначення роботи в термодинаміці

варіанти відповідей

A=Fscosα

A=Fssinα

A=pΔT

A=pΔV

Запитання 4

У закритому поршнем циліндрі знаходиться ідеальний газ. Вкажіть, як зміниться внутрішня енергія газу, якщо стискати газ:

варіанти відповідей

зменшиться

збільшиться

спочатку збільшиться, потім зменшиться

 не зміниться

Запитання 5

Вкажіть, як змінюється внутрішня енергія ідеального газу при ізобарному розширенні:

       

варіанти відповідей

 спочатку зменшується, потім збільшується

спочатку збільшується, потім зменшується;

не змінюється

зменшується

Запитання 6

Обчисліть внутрішню енергію 54 г гелію, що має температуру 127 °С:


варіанти відповідей

51,8 кДж

67,3 кДж

43,5 кДж

21,4 кДж

Запитання 7

Вкажіть процес, у якому газ не виконує роботу:

варіанти відповідей

ізобарний

ізотермічний

ізохорний

адіабатний

Запитання 8

Визначте роботу, яку виконав ідеальний газ у замкненому процесі 1 − 2 −3 − 1:

варіанти відповідей

50 кДж

150 кДж

 200 кДж

300 кДж

0

Запитання 9

Внутрішню енергію можна змінити такими способами:

варіанти відповідей

виконання роботи

теплопередача

електризація

Запитання 10

Виберіть процеси, під час яких зменшується кінетична енергія молекул:

варіанти відповідей

 плавлення кристалічного тіла

 кристалізація тіла

 нагрівання тіла

конденсація пари

охолодження тіла

Запитання 11

Виберіть процес переходу речовини з твердого стану в рідкий:


варіанти відповідей

кипіння

плавлення

пароутворення

конденсація

Запитання 12

Виберіть величину, що дорівнює енергії, яка надається тілу або забирається від нього в процесі теплообміну:

варіанти відповідей

кінетична енергія

 кількість теплоти

питома теплоємність речовини

 питома теплота згоряння палива

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест