Будова та властивості твердих тіл. Анізотропія кристалів.

Додано: 8 квітня
Предмет: Фізика, 10 клас
Тест виконано: 36 разів
10 запитань
Запитання 1

Вид теплопередачі, який зумовлений хаотичним рухом частинок речовини та не супроводжується перенесенням цієї речовини 

варіанти відповідей

Термодинаміка 

Конвекція

Випромінювання 

Теплопровідність

Запитання 2

1. Процес пароутворення, який відбувається по всьому об’єму рідини та супроводжується утворенням і збільшенням бульбашок пари. (1 бал)


варіанти відповідей

Пароутворення

Випаровування 

Конденсація 

Кипіння

Запитання 3


2. Яку величину вимірюють за допомогою психрометра? (1 бал)

варіанти відповідей

.Абсолютну вологість     


Точку роси      

Температуру

Відносну вологість


Запитання 4

7.Для визначення поверхневого натягу води десятикласник використав піпетку, діаметр вихідного отвору якої дорівнює 2 мм. Яке значення поверхневого натягу одержав юнак, якщо в ході досліду він з’ясував, що об’єм 40 краплин води дорівнює 2 мл? (3 бали)


варіанти відповідей

72.4мН/м

79.6мН/м

68.5мН/м

62.7мН/м

Запитання 5

Прилад для вимірювання тиску називається:

варіанти відповідей

сполучена посудина

 манометр 

барометр

рідинний насос

Запитання 6

Закон про існування тиску в рідинах та газах відкрив:

варіанти відповідей

Торрічеллі 

Паскаль

Ньютон

Архімед

Запитання 7

Архімедова сила - це...

варіанти відповідей

Сила, з якою Земля притягує до себе тіло

Сила, з якою тіло діє на опору чи розтягує підвіс

Виштовхувальна сила, яка діє на занурене в рідину або газ тіло

Сила, яка виникає внаслідок деформації тіла

Запитання 8

Чому дорівнює нормальний атмосферний тиск?

варіанти відповідей

760 Па

760 мм рт.ст.

760 м рт.ст.

133,3 Па

Запитання 9

Тиск – це фізична величина, яка характеризує результат дії сили і дорівнює відношенню

варіанти відповідей

Сили тяжіння до площі поверхні

Сили, яка діє перпендикулярно до поверхні, до площі цієї поверхні

Ваги тіла до площі поверхні

маси тіла до його об'єму

Запитання 10

За якою формулою розраховують тиск твердого тіла?

варіанти відповідей

p=Fv

p=F/S

p=mv

p=FS

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест