Коливання

Додано: 8 квітня 2021
Предмет: Фізика, 10 клас
Тест виконано: 140 разів
13 запитань
Запитання 1

Що буде з періодом власних коливань в контурі, якщо збільшувати його індуктивність?

варіанти відповідей

Буде збільшуватись

Буде зменшуватись

Не зміниться

Запитання 2

Який індуктивний опір провідника, індуктивність якого дорівнює 0,4 Гн, а частота струму 50 Гц?

варіанти відповідей

125,6 Ом

200 Ом

20 Ом

Запитання 3

Сила струму на ділянці кола змінюється за законом І=10sin157t, А. Визначити амплітудне значення сили струму та частоту зміни сили струму?

варіанти відповідей

10 А, 400 Гц

1 А, 25 Гц

10 А, 25 Гц

Запитання 4

Період коливань позначається:

варіанти відповідей

ν

ω

Т

Запитання 5

Коливальний контур - це фізичний пристрій, який складається з...

варіанти відповідей

послідовно з'єднаних конденсатора і котушки

 паралельно з′єднаних котушки та конденсатора

послідовно з′єднаних резистора і котушки.

Запитання 6

Формула Томсона має вигляд:

варіанти відповідей

T=2π ⁄ ω

ω=2πν

Т=2π√LC

Запитання 7

Які величини періодично змінюються в коливальному контурі під час електромагнітних коливань?

варіанти відповідей

Сила струму

Електричний заряд

Напруга

 Сила струму, напруга, електричний заряд

Запитання 8

Для чого служить коливальний контур?

варіанти відповідей

Для випрямлення змінного струму

Для отримання вільних електромагнітних коливань

Для отримання вимушених електромагнітних коливань

Запитання 9

Найпростіший трансформатор складається:

варіанти відповідей

Первинна і вторинна обмотки

Осердя і вторинна обмотка

Осердя, первинна і вторинна обмотки

Запитання 10

Знайдіть коефіцієнт трансформації, якщо в первинній обмотці міститься 40 витків дроту, у вторинній – 100.

варіанти відповідей

0,4

2,5

4000

Запитання 11

З яких речовин виготовляють осердя трансформатор?

варіанти відповідей

Срібло

Мідь

Сталь

Запитання 12

Трансформатор перетворює:

варіанти відповідей

силу струму

напругу, силу струму

напругу

Запитання 13

Як називається обмотка, до якої підключений споживач електроенергії?

варіанти відповідей

вторинна

підвищуюча

первинна

понижуюча

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест