26 травня о 18:00Вебінар: Як вчителю створити та розвивати власний YouTube-канал

Бухгалтерський облік. Баланс.

Додано: 18 листопада 2020
Предмет: Економіка, 11 клас
10 запитань
Запитання 1

Яка з наведених статей входить до активу балансу?

варіанти відповідей

статутний капітал.

Основні засоби 

Нерозподіленний прибуток.

короткострокові кредити банків.

Запитання 2

У якому розділі балансу показуються основні засоби?

варіанти відповідей

У розділі І активу.

У розділі ІІ пасиву.

У розділі ІІІ активу.

У розділі ІІІ пасиву.

Запитання 3

Під впливом якого типу операцій зменшиться підсумок балансу?

варіанти відповідей

Утримання прибуткового податку із заробітної плати працівників і службовців.

Відпуск матеріалів на виробництво.

Погашення з поточного рахунку заборгованості постачальникам.

видача коштів дебіторам (підзвітним особам).

Запитання 4

Які зміни у балансі зумовлює операція „ Короткострокова позичка банку зарахована на поточний рахунок”?

варіанти відповідей

Зменшення статей активу і пасиву.

Збільшення статей активу і пасиву .

Зміни двох статей активу.

Зміни двох статей пасиву.

Запитання 5

Що відображають у ІІ розділі активу балансу?

варіанти відповідей

Оборотні активи.

Необоротні активи.

Витрати майбутніх періодів.

Власний капітал.

Запитання 6

Під впливом якого типу операцій підсумок балансу не змінюється, а лише відбуваються переміщення коштів?

варіанти відповідей

Операції першого типу.

Операції другого типу.

Операції третього типу.

Операції четвертого типу.

Запитання 7

Які зміни у балансі зумовить операція „Одержано готівку в касу від покупців”?

варіанти відповідей

ІІ тип: одна стаття пасиву балансу збільшується, а друга – зменшується.

ІІІ тип: Зміни зумовлюють збільшення однієї статті в активі і збільшення другої статті у пасиві.

І тип: Зміни відбуваються у складі активів - одна стаття активу балансу збільшується , а друга зменшується.

IV тип: Зміни зумовлюють зменшення однієї статті в активі і зменшення другої статті у пасиві

Запитання 8

У якому розділі балансу відображають резервний капітал?

варіанти відповідей

У розділі І активу.

У розділі І пасиву.

У розділі ІІІ активу.

У розділі ІІІ пасиву.

Запитання 9

Яка з наведених статей показується в пасиві балансу.?

варіанти відповідей

Додатковий капітал.

Поточні фінансові і інвестиції.

Основні засоби.

Вирбничі запаси.

Запитання 10

Яка із наведених статей відображається в активі балансу.?

варіанти відповідей

Нерозподілений прибуток.

Статутний капітал.

Готова продукція .

Розрахунки за податками і платежами.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест