ЧИСЛІВНИК. Варіант 2

Додано: 8 квітня 2020
Предмет: Українська мова, 11 клас
Тест виконано: 164 рази
12 запитань
Запитання 1

Вкажіть, у якому реченні всі виділені слова є числівниками


варіанти відповідей

Одне поліно і в печі не горить, а два горять і в полі.

Ступились краями дві половини — одна зелена, друга блакитна — й замкнули у собі сонце, немов перлину.

У старого Лук'яна Хомутенка сімеєчка: він з жінкою та восьмеро дітей.

У хвіртку пара за парою ввійшли дванадцятеро хлопців і дванадцятеро дівчат.

Обидва хлопці і цього року, як здали останнього екзамена в універси­теті, поїхали на село.

Запитання 2

У якому рядку всі числівники прості за будовою?

варіанти відповідей

Двадцять сім, тридцять сім, сорок два, п'ятдесят вісім, дев'яносто один.

Сто три, п'ятсот вісім, сімдесят п'ять, шістсот два, двісті чотирнадцять.

Шістдесят дев'ять, сімдесят один, триста одинадцять, тридцять три, дев'яносто сім.

Один, сто, тисяча, чотири, десять.

Шістсот чотири, сімсот сім, вісімсот дев'ять, дев'ятсот один, сорок вісім.

Запитання 3

У якому рядку всі кількісні числівники вжито у формі давального відмінка?


варіанти відповідей

Сорока, дев'яноста, ста, шести, на п'ятьох.  

Одному, п'ятьом, п'ятдесятьом, двомстам, обом.

Тисячі, мільйона, мільярда, обох, п'ятисот.   

Десяти, двадцяти, тридцяти, сорока, шістдесятьма.

П'ятисот, шестисот, семисот, восьмисот, дев'ятисот.

Запитання 4

Виберіть рядок, у якому неправильно поєднано числівники з іменниками


варіанти відповідей

З першим вересня, одна четверта зошита, півтора аркуша, три профе­сори, восьмеро учнів.

Чотири доцента, семеро жінок, три сини, четвертому класу, ста двадцяти шести кілограмам.

Півтораста карбованців, дев'ятеро ножиць, п'ятнадцятий кілометр, вісім апельсинів, вісім десятих метра.

Півтори години, шість жінок, троє поросят, трьом пташкам, два зошити.

П'ятистам сімдесятьом трьом тоннам, п'ятьом чоловікам, сімдесяти восьми жінок, сто три блокноти, троє друзів.

Запитання 5

У якому рядку морфологічний аналіз виділеного слова зроблено правильно? Стоїть пані, чепуриться, Бо вдягла сорочок триста


варіанти відповідей

Триста — числівник, початкова форма — триста, складений, кількісний, дробовий, вжито у Н.в., в реченні — обставина.

Триста — числівник, початкова форма — триста, простий, порядковий, збірний, вжито в О.в., в реченні — обставина.

Триста — числівник, початкова форма — трьохсотий, простий, поряд­ковий, вжито у Р.в., в реченні — обставина.

Триста — числівник, початкова форма — триста, складний, кількісний, ціле число, вжито у З.в., в реченні разом з іменником — додаток.

Триста — числівник, початкова форма — триста, простий, кількісний, дробовий, вжито у М.в., в реченні — обставина.

Запитання 6

У якому рядку всі числівники відмінюються за одним зразком?


варіанти відповідей

Сорок, дев'яносто, сто, дев'ятнадцять, двадцять. 

Сім, сімнадцять, вісім, вісімнадцять, мільйон.

Сімсот, вісімсот, дев'ятсот, триста, одинадцять.  

Два, три, чотири, кілька, двоє.

Троє, четверо, шестеро, п'ятеро, двадцятеро.

Запитання 7

Вкажіть, у якому рядку всі числівники мають однакову будову

варіанти відповідей

Два, двадцять два, двадцятип'ятитисячний, двоє, тридцять шість.

П'ятнадцять, сорок три, другий, сотий, трійка.

Вісімсот, дев'ятнадцять, шістсот, дев'яностий, вісімка.

Мільярд, трьохсотий, вісімсот двадцять, сім, п'ятий.

Нуль, тисяча, три, десять, сто.

Запитання 8

У якому рядку всі кількісні числівники — збірні?


варіанти відповідей

Два, три, чотири, п'ять, десять.   

Двоє, троє, четверо, п'ятеро, десятеро.

Дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, вісімнадцять.

Двадцять, тридцять, сорок, п'ятдесят, шістдесят.

Двісті, триста, чотириста, вісімсот, дев'ятсот.

Запитання 9

Як відмінюються числівники нуль, тисяча, мільйон, мільярд?

варіанти відповідей

Як іменники.  

Як прикметники.  

Як кількісні числівники.   

Як порядкові числівники.

Не відмінюються.

Запитання 10

Виберіть рядок, у якому не всі кількісні числівники вжито у формі родового відмінка


варіанти відповідей

Ста, двох, п'яти, восьми, десяти.

Одинадцяти, дванадцяти, тринадцяти, чотирнадцяти, п'ятнадцяти.

Двохсот, трьохсот, чотирьохсот, п'ятисот, шестисот.

Сорока, дев'яноста, двомстам, семистам, п'ятдесяти.

Двадцяти, тридцяти, тисячі, шістдесяти, сімдесяти.

Запитання 11

У якому рядку всі числівники відмінюються за одним зразком?

варіанти відповідей

Дванадцять, одинадцять, двадцятеро, шістнадцятеро, одинадцятий.

Сімнадцять, тринадцять, двадцять, сім, сімсот.

П'ять, вісім, дев'ятнадцять, десятеро, сто.

Шість, сімнадцять, дев'ять, чотирнадцять, п'ятнадцятеро.

Шістнадцять, вісімнадцять, тридцять, шестеро, двоє.

Запитання 12

Визначте розряди за значенням і групу за складом виділеного числівника. Двоє незнайомих Сагайді бійців, сидячи під деревом, мирно бесідували.


варіанти відповідей

Порядковий, простий.

Кількісний, ціле число, простий.

Кількісний, складений.

Кількісний, збірний, простий.

Кількісний, дробовий.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест