ЧИСЛІВНИК. Варіант 3

Додано: 8 квітня 2020
Предмет: Українська мова, 11 клас
Тест виконано: 136 разів
12 запитань
Запитання 1

У якому рядку всі числівники — кількісні?


варіанти відповідей

Сотий, тисячний, мільйонний, мільярдний, десятий.

Одинадцятий, тринадцятий, чотирнадцятий, п'ятнадцятий, дванадцятий

Двохсотий, трьохсотий, чотирьохсотий, п'ятисотий, семисотий.

Двадцятий, тридцятий, сороковий, п'ятдесятий, шістдесятий.

Сто один, тисяча сорок сім, мільйон, мільярд, десять.

Запитання 2

Як відмінюються числівники двісті, триста, чотириста, п'ятсот, шістсот, сімсот, вісімсот, дев'ятсот?

варіанти відповідей

У всіх непрямих відмінках, крім знахідного, мають закінчення -а.

Відмінюються обидві частини.

Відмінюється лише друга частина.

У всіх непрямих відмінках мають закінчення -и.

У всіх непрямих відмінках мають закінчення -е.

Запитання 3

У якому рядку всі кількісні числівники вжито у формі родового відмінка?

варіанти відповідей

Сорока, одному, двом, трьом, чотирьом.   

Ста, одного, п'ятьох, шести, сімох.

П'ятьма, дев'яноста, двомастами, десятьма, п'ятдесятьма.   

На двох, на двохстах, на п'ятистах, на дев'яноста

Одинадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, двадцять.

Запитання 4

З'ясуйте, у якому рядку допущено помилку в правописі числівникових форм.


варіанти відповідей

Сімдесятьох п'ятьох, п'ятдесяти восьми, сорока, шестистам п'ятдесяти трьом, сорок шостому.

Двадцятьох, сімом, шістсот сорока п'яти, одній цілій і двом п'ятим, семистами шістдесятьома трьома.

Ста двадцятьом двом, обом, чотирьомстам, п'ятдесятьом двом, шістде­сятьома.

Вісімдесяти, п'ятдесятьох, дев'яноста шістьом, двома, сто двадцять п'ятому.

Сімох, обох, двадцятого, ста п'ятдесятьох трьох, ста п'ятдесяти двох.

Запитання 5

У якому рядку морфологічний аналіз виділеного слова зроблено правильно? Сидить Марушка в семи кожушках, хто її роздягає, той сльози проливає.


варіанти відповідей

В семи — числівник, початкова форма — сьомий, простий, порядковий, вжито у М.в., в реченні - означення.

В семи — числівник, початкова форма — сім, простий, кількісний, ціле число, вжито у М.в., входить до складу неузгодженого означення.

В семи — числівник, початкова форма — сім, складений, кількісний, вжито у Р.в., в реченні — означення.

В семи - числівник, початкова форма — сьомий, складений, порядковий, вжито у М.в., в реченні — означення.

В семи — числівник, початкова форма — сім, простий, кількісний, вжито у Д.в., в реченні — означення.

Запитання 6

У якому реченні всі виділені слова — числівники?


варіанти відповідей

Двоє несуть, третій за ними йде, а четвертий сліди замітає.

Одне діло бачити, інше — чути.

Де два вовки, там сварка.

Тоді турки із галери одвертали, до города Цареграда убігали, із дванадцяти штук гармат гримали, ясу воздавали.

Коли нещастя в одному вікні, то щастя в другому.

Запитання 7

У якому реченні всі виділені слова є числівниками?


варіанти відповідей

Старий дуб жив уже багато-багато років.

Мені приходять телеграми, мені сповнилося двадцять п'ять.

Сто років — це ж дуже багато, а він кілька сотень років прожив.

Для цього празника прорубано кілька вікон і спроваджено з Дро­гобича кільканадцять ліжок.

Степи заселювалися у вісімнадцятому — дев'ятнад­цятому століттях.

Запитання 8

З'ясуйте, у якому рядку всі числівники належать до порядкових.


варіанти відповідей

Двадцять один, дванадцять, тридцять шість, дев'ятнадцять, шість.

Один, два, три, чотири, п'ять.

Двадцять перший, дванадцятий, тридцять шостий, дев'ятнадцятий, шостий.

Двадцять, тридцять, сорок, п'ятдесят, шістдесят.

Тридцять два, сорок вісім, сто три, двадцять, десять.

Запитання 9

Як відмінюються числівники сорок, дев'яносто, сто?


варіанти відповідей

У всіх непрямих відмінках, крім знахідного, мають закінчення -а.

У всіх непрямих відмінках мають закінчення -а.

У всіх непрямих відмінках мають закінчення -и.

У всіх непрямих відмінках мають закінчення -е.

У всіх непрямих відмінках мають різні закінчення.

Запитання 10

У якому рядку всі порядкові числівники вжито у формі родового відмінка?


варіанти відповідей

Четвертому, одинадцятому, дванадцятому, тринадцятому, чотирнадцятому.

Другого, сто двадцять третього, п'ятого, шістнадцятого, трьохсотого.

Двадцятий, тридцятий, сороковий, п'ятдесятий, шістдесятий.

Першим, сотим, трьохсотим, п'ятнадцятим, сімнадцятим.

На третьому, на четвертому, на восьмому, на дев'ятому, на десятім.

Запитання 11

У якому рядку морфологічний аналіз виділеного числівника зроблено правильно? Любов братерська аж свистить у п'яти: Зноможешся. відстанеш — і зітне. Дарма, що ти не перший, двадцять п'ятий, ще стільки там, позаду, йде і йде.


варіанти відповідей

Двадцять п'ятий — числівник, початкова форма — двадцять п'ятий, скла­дений, порядковий, вжито в Н.в., у реченні — присудок.

Двадцять п’ятий  — числівник, початкова форма — двадцять п'ять, скла­дений, кількісний, вжито в Н.в., в реченні — присудок.

Двадцять п’ятий  — числівник, початкова форма — двадцять п’ятий , скла­дений, порядковий, вжито в М.в., в реченні — означення.

Двадцять п’ятий  — числівник, початкова форма —двадцять п'ять, скла­дений, кількісний, дробовий, вжито в Д.в., в реченні — присудок.

Двадцять п’ятий  — числівник, початкова форма — двадцять п’ятий , складений, порядковий, збірний, вжито в Р.в., в реченні — присудок.

Запитання 12

З'ясуйте, у якому рядку неправильно поєднано числівники з іменниками.


варіанти відповідей

Одна сьома кілограма, сімнадцять грамів, тридцять чотири кілометри, двадцятий сантиметр, п'ятсот тонн.

Півтора доби, семеро рядів, одна ціла і одна третя метри, двоє разів, дев'ятеро сестер.

Тридцять три сестри, двадцять два зошити, обидві жінки, два товариші, двадцятеро гравців.

Дві третіх сторінки, перші заморозки, сім картоплин, троє поросят, обидві подруги.

Одинадцятеро чоловіків, три професори, перше кохання, восьмеро во­ріт, сімдесят п'ятий день.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест