Циліндр

Додано: 29 березня
Предмет: Геометрія, 11 клас
40 запитань
Запитання 1

У циліндрі радіус основи 6 см, а висота - 5 см. Знайти площу основи циліндра.

варіанти відповідей

36π см2

36 см2

25 см2

12 см2

Запитання 2

У циліндрі радіус основи 4 см , а висота - 15 см. Знайти площу осьового перерізу.

варіанти відповідей

60 см2

120 см2

80 см2

100 см2

Запитання 3

Радіус основи циліндра дорівнює 2 см, а діагональ осьового перерізу - 5 см. Знайти висоту циліндра.

варіанти відповідей

√21 см

4 см

√7 см

3 см

Запитання 4

Осьовим перерізом циліндра є квадрат. Площа основи циліндра дорівнює 36π см2. Знайти висоту циліндра.

варіанти відповідей

12 см

6 см

6π см

9 см

Запитання 5

Осьовим перерізом циліндра є прямокутник, площа якого дорівнює 48 см2.Площа основи циліндра дорівнює 36π см2. Знайти висоту циліндра.

варіанти відповідей

16 см

12 см

8 см

4 см

Запитання 6

Висота циліндра дорівнює 8 см, а діагональ осьового перерізу - 10 см. Знайти радіус циліндра.

варіанти відповідей

6 см

3 см

√2 см

3√2 см

Запитання 7

Радіус циліндра дорівнює 3 см, а висота - 8 см. Знайти довжину діагоналі осьового перерізу циліндра.

варіанти відповідей

8 см

2 см

10 см

4 см

Запитання 8

Довжина кола основи циліндра дорівнює 18π см. Визначте площу бічної поверхні цього циліндра, якщо висота дорівнює 7см.

варіанти відповідей


126π см².

  207π см².

 252π см².

 63π см².

Запитання 9

Радіус основи конуса дорівнює 5 см, а твірна - 8 см. Знайдіть площу повної поверхні даного конуса.

варіанти відповідей


65π см2


25π см2

40π см2

 75π см2

Запитання 10

Яка фігура зображена на малюнку?


варіанти відповідей

Куля

Циліндр

Конус

Запитання 11

Висота циліндра дорівнює 8 см, а діаметр 6 см. Знайди об'єм циліндра.

варіанти відповідей

226,08

301,44

904,32

150,72

Запитання 12

Циліндр є:

варіанти відповідей


Многокутником


Прямокутником


  Многогранником

  

  Призмою


  Тілом обертання

Запитання 13

Відрізок, який сполучає центри основ циліндра, належить його

варіанти відповідей

бічній поверхні

  осі

  дотичній

  твірній

Запитання 14

Об'єм циліндра з радіусом основи 5 см дорівнює

500π см3. Тоді його висота ...

варіанти відповідей

20 см

12 см

20π см

8 см

25 см

Запитання 15

Обертанням якої фігури навколо однієї із її сторін можна отримати циліндр?

варіанти відповідей

круга

кола

трикутника

квадрата

Запитання 16

Скільки твірних можна побудувати в циліндрі?

варіанти відповідей

Безліч і всі вони рівні

Безліч і всі вони різні

Одну

Дві

Запитання 17

Укажіть НЕправильне твердження  

варіанти відповідей

  Усі твірні циліндра рівні


Осьовим перерізом циліндра може бути ромб

Основами циліндра є круг

 твірна циліндра є його висотою

Запитання 18

Що називають віссю циліндра?

варіанти відповідей

Пряма, що проходить через центри основ циліндра

Пряма, що проходить через основи циліндра

Пряма, що проходить через одну із твірних циліндра

Пряма, що ділить циліндр навпіл

Запитання 19

Яка фігура є розгорткою бічної поверхні циліндра?

варіанти відповідей

ромб

паралелограм

прямокутник

круг

Запитання 20

АD -

варіанти відповідей

твірна циліндра

радіус циліндра

вісь циліндра

діаметр основи циліндра

інша відповідь

Запитання 21

Знайти площу осьового перерізу циліндра, радіус якого дорівнює 5см, а твірна 4см?

варіанти відповідей

20 см2

16см2

40см2

80см2

Запитання 22

Циліндр - це тіло, утворене в результаті обертання навколо сторони, як осі...

варіанти відповідей


прямокутного трикутника

 ромба

 півкола

 прямокутника

Запитання 23

Скільки осей симетрії має циліндр?

варіанти відповідей

три

одну

дві

жодної

Запитання 24

Знайдіть площу бічної поверхні циліндра, діаметр якого дорівнює 8см, а висота - 15 см.

варіанти відповідей

60π см2

120π см2

240π см2

38π см2

Запитання 25

Перерізом циліндра площиною, паралельною до осі циліндра є

варіанти відповідей

прямокутник

квадрат

коло

круг

Запитання 26

Яка фігура може бути перерізом циліндра? (чотири відповіді)

варіанти відповідей

круг

коло

прямоктник

квадрат

Запитання 27

Діагональ осьового перерізу дорівнює 10 м, а висота - 80 дм. То радіус основи циліндра дорівнює дорівнює?

варіанти відповідей

Запитання 28

Якщо ОО1- висота циліндра, то вона...

варіанти відповідей

паралельна до основ

перпендикулярна до основ

належить одній з основ

інша відповідь

Запитання 29

Якщо площина α паралельна до площини основи, то вона перетинає бічну поверхню циліндра по...

варіанти відповідей

кругу

колу

прямокутнику

трикутнику

Запитання 30

Циліндр – це тіло, утворене в результаті обертання …

варіанти відповідей

рівнобедренного трикутника навколо основи

круга навколо його діаметру 

прямокутного трикутника навколо одного з катетів 

прямокутника навколо однієї з його сторін 

Запитання 31

Вкажіть радіус циліндра

варіанти відповідей

АО

АВ

ОО1

ВО1

Запитання 32

З чого складається поверхня циліндра?

варіанти відповідей

Основи і поверхні

З двох основ і бічної поверхні

З основи і двох бічних поверхонь

Двох основ і двох бічних поверхонь

Запитання 33

НА рисунку зображено циліндр. АВ=8 см, ММ1=7 см. Знайдіть довжину відрізка О1А1.


варіанти відповідей

8 см

7 см

4 см

3,5 см

Запитання 34

На якому з малюнків зображено переріз циліндра площиною, яка паралельна основі циліндра?

варіанти відповідей
Запитання 35

Циліндр є:

варіанти відповідей

Фігурою

Тілом обертання

Многокутником

Многогранником

Призмою

Запитання 36

Якщо твірна циліндра дорівнює 7 см, а радіус 3 см, то площа осьового перерізу дорівнює ...

варіанти відповідей

14 см2

21 см2

42 см2

20 см2

Запитання 37

НА рисунку зображено циліндр. АВ=8 см, ММ1=7 см. Знайдіть довжину відрізка КК1.варіанти відповідей

8 см

7 см

4 см

3,5 см

Запитання 38

НА рисунку зображено циліндр. АВ=8 см, ММ1=7 см. Знайдіть довжину відрізка В1С1.


варіанти відповідей

8 см

7 см

4 см

3,5 см

Запитання 39

Циліндр, радіус якого - 5 см, перетинає площина, яка паралельна основі. Знайдіть довжину кола, по якому ця площина перетинає поверхню циліндра.

варіанти відповідей

10π

25π

2,5π

50π

Запитання 40

Осьовим перерізом циліндра є прямокутник, площа якого дорівнює 48 см2.Площа основи циліндра дорівнює 36π см2. Знайти висоту циліндра.

варіанти відповідей

16 см

12 см

8 см

4 см

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест