Циліндр

Додано: 20 січня
Предмет: Геометрія, 11 клас
Тест виконано: 103 рази
13 запитань
Запитання 1

Відстань між площинами основ, яка дорівнює довжині твірної циліндра, називають

варіанти відповідей

варіанти відповідей

Діаметром циліндра


Висотою циліндра

Радіусом циліндра

Віссю циліндра

Запитання 2

Що є осьовим перерізом циліндра?

варіанти відповідей

Трикутник

Прямокутник

Рівнобедрений прямокутник

Прямокутний трикутник

Запитання 3

На якому з малюнків зображено циліндр?

варіанти відповідей
Запитання 4

Основи циліндра лежать у…


                                      

                    

варіанти відповідей

 Перпендикулярних площинах

 Діагональних площинах

 Вертикальних площинах

 Горизонтальних площинах

   Паралельних площинах

Запитання 5

4.   Всі твірні циліндра…


варіанти відповідей

Перпендикулярні і рівні

Паралельні і рівні

Перетинаються в одній точці

 Майже однакові

 Лежать в одній площині

Запитання 6

5.    Що називають радіусом циліндра?

варіанти відповідей

 Радіус його висоти

  Радіус його твірної

Радіус його основи

 Половину висоти

   Половину твірної

Запитання 7

7.    Що є перерізом циліндра площиною, паралельною його осі?

варіанти відповідей

Трапеція

Прямокутник

Еліпс

 Коло

 Круг

Запитання 8

11.    Яка фігура лежить в основі циліндра?

                                      

                     

варіанти відповідей

  Круг

 Квадрат

  Коло

Прямокутник

  Еліпс

Запитання 9

10.    Через які точки проходить вісь циліндра?

    

варіанти відповідей

 Точки твірних

 Центри координат

Точки круга

    Середини діаметрів

Точки кола

Запитання 10

Як називається збражений переріз циліндра?

варіанти відповідей

осьовий

твірний

вертикальний

поперечний

Запитання 11

В результаті обертання прямокутника навколо сторони утворюється ...

варіанти відповідей

конус

куля

циліндр

круг

Запитання 12

Розгортка циліндра складається...

варіанти відповідей

з прямокутника і двох рівних кругів

з квадрата і круга

з прямокутника і круга

Запитання 13

Циліндр – це тіло, утворене в результаті обертання …

варіанти відповідей

А) рівнобедренного трикутника навколо осі

Б) півкруга навколо його діаметру 

В) прямокутника навколо однієї з його сторін   

Г) прямокутного трикутника навколо однієї зі сторін, що утворюють прямий кут    

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест