Циліндр, його елементи та властивості. Перерізи циліндра площинами.

Додано: 4 листопада 2020
Предмет: Геометрія, 11 клас
Тест виконано: 37 разів
16 запитань
Запитання 1

Циліндр є:

варіанти відповідей

Фігурою

Тілом обертання

Многокутником

Многогранником

Призмою

Запитання 2

Прямим круговим циліндром називають тіло, утворене обертанням:

варіанти відповідей

Коло навколо його діаметра

Прямокутної трапеції навколо її сторони

Паралелограма навколо його сторони

Прямокутника навколо його сторони

Прямокутного трикутника навколо одного з катетів

Запитання 3

Які з неведених прикладів тіл мають форму циліндра?

варіанти відповідей

М`яч

Відро

Ковпак

Хокейна шайба

Будинок

Запитання 4

Основою циліндра є:

варіанти відповідей

Трикутник

Трапеція

Ромб

Прямокутник

Круг

Запитання 5

Який відрізок на рисунку є радіусом?

варіанти відповідей

ОО1

АВ

АА1

ОВ

ОС

Запитання 6

Який відрізок на рисунку є висотою?

варіанти відповідей

ОО1

АВ

АА1

ОВ

ОС

Запитання 7

Який відрізок на рисунку є твірною?

варіанти відповідей

ОО1

АВ

АА1

ОВ

ОС

Запитання 8

Основи циліндра лежать у:

варіанти відповідей

Паралельних площинах

Площинах, що перетинаються

Мимобіжних площинах

Перпендикулярних площинах

Одній площині

Запитання 9

Висота циліндра дорівнює:

варіанти відповідей

Радіусу

Діаметру

Твірній

Діагоналі осьового перезіру

Довжині кола основи

Запитання 10

Осьовим перерізом циліндра є...

варіанти відповідей

коло

еліпс

круг

прямокутник

Запитання 11

На якому з малюнків зображено переріз циліндра площиною, яка паралельна осі циліндра?

варіанти відповідей
Запитання 12

На якому з малюнків зображено переріз циліндра площиною, яка паралельна основі циліндра?

варіанти відповідей
Запитання 13

Якщо твірна циліндра дорівнює 7 см, а радіус 3 см, то площа осьового перерізу дорівнює ...

варіанти відповідей

14 см2

21 см2

42 см2

20 см2

Запитання 14

Знайдіть діагональ осьового перерізу, якщо ВВ1=10 см, АВ= 5 см.

варіанти відповідей

5√10 см

50 см

5√5 см

√100 см

Запитання 15

За малюнком, обчисліть висоту циліндра, якщо <О1СО=600, ОС=12 см.

варіанти відповідей

6√3 см

6 см

18 см

12√3 см

Запитання 16

У циліндрі паралельно його осі на відстані 6 см від неї проведено переріз площею 160 см2. Знайти радіус основи циліндра, висота якого 10 см.


варіанти відповідей

 10 см

 20 см

 8 см

 12 см

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест