Деформація твердих тіл. Закон Гука.

Додано: 18 квітня
Предмет: Фізика, 10 клас
Тест виконано: 373 рази
17 запитань
Запитання 1

Чи змінюється під час пружної деформації відстань між молекулами?

варіанти відповідей

так

ні

не знаю

Запитання 2

В яких одиницях в системі СІ вимірюється відносне видовження?

варіанти відповідей

Н/м

м

Н/м2

1

Запитання 3

Як по відношенню до самої деформованої поверхні напрямлена сила пружності?

варіанти відповідей

завжди вздовж поверхні

завжди паралельно до поверхні

завжди перпендикулярно до поверхні

завжди вертикально

завжди горизонтально

під будь-яким кутом

Запитання 4

Як називається деформація, яка не зникає після того, як дія зовнішньої деформуючої сили перестає діяти?

варіанти відповідей

відносна

пружна

гнучка

пластична

м'яка

Запитання 5

Для яких деформацій застосовується закон Гука? 

варіанти відповідей

кристалічних

пружних

пластичних

м'яких

гнучних

Запитання 6

Яка з формул для площі поперечного перерізу правильна?

варіанти відповідей

S= σ/Fпр

S= Fпр

S= σ∙Fпр

жодна з них

Запитання 7

В яких одиницях в системі СІ вимірюється жорсткість?

варіанти відповідей

Н/м

м

Н/м2

1

Запитання 8

Як називається деформація, яка зникає після того, як дія зовнішньої деформуючої сили перестає діяти?

варіанти відповідей

залишкова

пружна

гнучка

м'яка

пластична

Запитання 9

Яка з формул для пошуку абсолютного видовження правильна?

варіанти відповідей

l0= ∆l

l0= ε/∆l

l0= ε∙∆l

жодна з них

Запитання 10

Як по відношенню до самої деформуючої сили напрямлена сила пружності?

варіанти відповідей

в тому ж напрямку

перпендикулярно до неї

залежить від поверхні

в протилежному напрямку

Запитання 11

В яких одиницях в системі СІ за означенням вимірюється механічна напруга?

варіанти відповідей

Н/м

м

1

Н/м2

Запитання 12

В яких одиницях в системі СІ вимірюється абсолютне видовження?

варіанти відповідей

Н/м2

Н/м

1

м

Запитання 13

Тіло змінило свою довжину з 75 дм до 63 дм. При цьому виникла сила пружності 60 Н. Визначити коефіцієнт жорсткості.

варіанти відповідей

0,5

5

50

500

72

Запитання 14

Якою була початкова довжина тіла (у см!!!), якщо абсолютне видовження тіла 28 мм, а його довжина після розтягування стала дорівнювати 6,5 см?

варіанти відповідей

4,3

3,7

9,3

21,5

34,5

інша відповідь

Запитання 15

Одиниця модуля Юнга в СІ

варіанти відповідей

Н

Па

м

Н*м

Запитання 16

Найбільшу напругу, за якої виконується закон Гука, називають межою...

варіанти відповідей

пружності

пропорційності

плинності

міцності

Запитання 17

Механічна напруга визначається за формулою

варіанти відповідей

σ=F*S

σ=S/F

σ=F/S

σ=mg

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест