Декартові координати на площині. Відстань між двома точками. Координати середини відрізка. Рівняння колі і рівняння прямої

8 запитань
Запитання 1

Оберіть правильні твердження:

варіанти відповідей

точка (-2; 1,5) належить II координатній чверті

точка (-9; -5) належить III координатній чверті

точка (8; 15) належить I координатній чверті

точка (7; -1,5) належить IV координатній чверті

Запитання 2

Укажіть точки, що належать осі ординат. Виберіть всі можливі варіанти.

варіанти відповідей

(0; -1,2)

(0; 0)

(7; 0)

(12; 0)

(-6; -2,3)

Запитання 3

Укажіть точки, що належать осі абсцис. Виберіть всі можливі варіанти.

варіанти відповідей

(2; -5)

(8; 0)

(3; -9)

(0; 0)

(0; -6)

Запитання 4

Знайдіть відстань від початку координат до точки К(–4; 3)

варіанти відповідей

5

6

4

3

Запитання 5

Знайдіть координати середини відрізка АВ, якщо А(4;-3),В(2;5)

варіанти відповідей

(1;-4)

 (3;1)

(6;2)

(-1;7)

Запитання 6

Знайдіть відстань між точками А(5;4) і В(4;1).

варіанти відповідей

10

√10

4√3

√106

Запитання 7

Пряму задано рівнянням -3х + 4y + 48 = 0. Знайдіть координати точок перетину прямої з осями координат.


варіанти відповідей

(16; 0); (0; -12)

(16; 0); (0; 12)

(-16; 0); (0; 12)

(-16; 0); (0; -12)

Запитання 8

Складіть рівняння прямої, яка проходить через точки А(2; -4) та В( 4; 6).

варіанти відповідей

5х - 14 = у

у = 14 - 5х

 х = -14 + 3у

х = -14 - 3у

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест