Декартові координати на площині. Відстань між двома точками. Координати середини відрізка. Рівняння колі і рівняння прямої

13 запитань
Запитання 1

Укажіть точки, що належать осі ординат. Виберіть всі можливі варіанти.

варіанти відповідей

(0; -1,2)

(0; 0)

(7; 0)

(12; 0)

(-6; -2,3)

Запитання 2

Знайдіть відстань від початку координат до точки К(–4; 3)

варіанти відповідей

5

6

4

3

Запитання 3

Серед наведених рівнянь виберіть рівняння кола з центром (-1;3) і радіусом 3.

варіанти відповідей

(х-1)² +(у+3)² =3

 (х - 1)² +(у -3)² =9

 (х+1)² +(у -3)² =9

 (х+1)² +(у +3)² =9

Запитання 4

Знайдіть відстань між точками А(5;4) і В(4;1).

варіанти відповідей

10

√10

4√3

√106

Запитання 5

КР - діаметр кола. Знайти координати центра кола, якщо К(-3;5), Р(-1; -1).

варіанти відповідей

(-4; 0)

(-2; 4)

(-2; 2)

 (3; 2)

Запитання 6

Визначте радіус і координати центра кола, заданого рівнянням

(х-3)2 + (у+1)2 = 49варіанти відповідей

7; (3;1)

49; (-3;1)

7; (3;-1)

24,5; (3;1)

Запитання 7

Чотирикутник АВСД - паралелограм, А (-5;1), В (-4;4), С (-1;5). Знайдіть координати вершини Д

варіанти відповідей

(1;5)

(-2;2)

(4;-4)

(-3;3)

Запитання 8

Точка М(2;-5)-середина відрізка АВ,А(-1;3).Знайдіть координати т.В

варіанти відповідей

(6;9)

(5;-13)

(3;-15)

(-15;4)

Запитання 9

Які з рівнянь є рівняннями кола?

варіанти відповідей

x2 + y2 = –4

x2 + y2 = 6

х+ (y – 2)2 = 4

(x – 5)2 – y2 = 16

х2 + (y – 2)2 = - 4

Запитання 10

Знайдіть координати центра кола заданого рівнянням

(x – 5)2 + (y + 7)2 = 25.


варіанти відповідей

(5; 7)

(–7; 5)

(–5; 7)

(5; –7)

(–5; - 7)

Запитання 11

Яка з наведених точок належить прямій 2х+3у-9=0?

варіанти відповідей

(1;0)

(-2;1)

(4;-1)

(0;3)


Запитання 12

Знайдіть координати точки перетину прямої 8х - 4у +20 = 0 з віссю ординат

варіанти відповідей

 (0; 5)

 (0; -5)

 (5 ;0 )

( - 5 ;0 )

 (8 ; - 4 )

Запитання 13

Скласти рівняння прямої, що проходить через точки Р(1; -2) і К(-4; 2)

варіанти відповідей

4х + 5у + 6 = 0

- 4х + 5у - 4 = 0

5х + 3у + 1 = 0

-2х - 5у + 4 = 0

4х - 5у - 6 = 0

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест