Демократична держава

Тематичне оцінювання з розділу 4 "Демократична держава".

Додано: 17 січня
Предмет: Громадянська освіта, 10 клас
Тест виконано: 4 рази
18 запитань
Запитання 1

Опитування громадян з метою визначення належності певної території.

варіанти відповідей

плебісцит

опитування

референдум

вибори

Запитання 2

Вкажіть ім'я афінського політика, який вперше застосував слово "демократія".

варіанти відповідей

Драконт

Пісістрат

Перикл

Аристотель

Запитання 3

Укажи що це таке.

Це форма організації та функціонування політичної системи, що ґрунтується на визнанні народу джерелом влади, його праві брати участь у вирішенні державних справ у поєднанні із широким колом громадянських прав і свобод.

варіанти відповідей

олігархія

охлократія

демократія

деспотія

Запитання 4

Назви основні форми демократії.

варіанти відповідей

представницька і безпосередня (пряма)

референдум і вибори

права і свободи

участь в управлінні державою

Запитання 5

Укажи основні принципи демократії.

(5 відповідей)

варіанти відповідей

народовладдя і верховенство права

рівність всіх перед законом

реалізація політичних рішень

свобода особистості

авторитаризм

правління більшості, але забезпечення прав меншості

поділ влади на законодавчу, виконавчу і судову

Запитання 6

Участь громадян у діяльності органів державної влади, прийнятті й реалізації політичних рішень через обраних представників - це...

варіанти відповідей

вибори

демократія

представницька демократія

референдум

Запитання 7

Система волевиявлення обох статей (жінок і чоловіків) у громадянському суспільстві як рівних у законодавчо закріплених і реально забезпечених правах і можливостях.

варіанти відповідей

демократія

безпосередня демократія

гендерна демократія

представницька демократія

Запитання 8

Комуністичні партії за політичним спектром - це...

варіанти відповідей

ультраправі, які заборонені в демократичних державах

ультраправі і не заборонені

праві

ультраліві

Запитання 9

Укажи цінності демократії. (3 відповіді)

варіанти відповідей

толерантність і компроміс

вибір і відповідальність

висування кандидатів

громадянськість

існування громадських рухів і ТВ

Запитання 10

Укажи види виборчих систем. (3 відповіді)

варіанти відповідей

мажоритарна

пропорційна

змішана

ліва

права

центристська

Запитання 11

Укажи що це.

Порядок обрання представницьких органів, за якого обраним вважається той, хто набрав більшість голосів виборців.

варіанти відповідей

Це пропорційна виборча система

Це змішана виборча система

Це мажоритарна виборча система

Це пряма система

Запитання 12

Вид виборчої системи, за якої визначення результатів виборів відбувається на основі підрахунку голосів, поданих громадянами за кандидатів в списках від політичних партій або виборчих об'єднань.

варіанти відповідей

Це мажоритарна система

Це змішана система

Це пропорційна система

Це пряма система.

Запитання 13

Визнання рівноправності існування множинності інтересів, поглядів, переконань, ідеологій, партій, культурних цінностей - це...

варіанти відповідей

ідеологія

монотеїзм

плюралізм

ознаки демократії

Запитання 14

Чому в демократичних країнах владу поділено на законодавчу, виконавчу і судову?

варіанти відповідей

кожній делеговано певні функції

представлені уповноваженими незалежними органами

збалансування управління державою, унеможливлення узурпації влади

представництво

Запитання 15

Політичні партії, рухи, групи, особи чиї позиції та погляди не збігаються з певних питань із політикою парламентської більшості й уряду - це...

варіанти відповідей

демократія

опозиція

громадська участь

державне управління

Запитання 16

Укажи ознаки громадянського суспільства (3)

варіанти відповідей

високий рівень правосвідомості

поділ влади на три гілки

людина є достатньої заможною, щоб бути незалежною

існування різноманітних громадських організацій і рухів, самоорганізація і згуртування

громадське самоврядування

Запитання 17

Відповідно до законодавства України молодіжна організація об'єднує учасників віком

варіанти відповідей

12-28 років

18-35 років

6-18 років

14-35 років

Запитання 18

Відповідно до законодавства України дитячі громадські організації об'єднують учасників віком

варіанти відповідей

6-18 років

12-28 років

18-35 років

14-35 років

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест