Громадянська освіта 10 клас. Розділ V

Додано: 18 січня
Предмет: Громадянська освіта, 10 клас
Тест виконано: 18 разів
12 запитань
Запитання 1

1. Як називається нагляд і контроль держави за мас-медіа?

варіанти відповідей

Реклама

Медіатекст

Цензура

Лобізм

Запитання 2

Як називають гарантовану державою можливість людини безперешкодно висловлювати думки в мас-медіа?

варіанти відповідей

Свобода зібрань

Свобода совісті

Свобода вибору

Свобода слова

Запитання 3

Що із запропонованого НЕ є ознакою медіатексту?

варіанти відповідей

Вторинність

Завершеність

Потокове виробництво

Коллективное виробництво

Запитання 4

Медіа — це ?

варіанти відповідей

інструменти та засоби передачі будь-якої інформації з будь-якою 

метою

відомості, що прийняті та усвідомлені споживачем і визнані ним 

як важливі

вид інформації, розрахований на масового споживача

засоби поширення інформації для масового споживання

Запитання 5

Яркий різновид медіа не є масовим?

варіанти відповідей

Преса

Інтернет

Книга

Кіно

Запитання 6

Яку функцію мас-медіа НЕ виконує в суспільстві?

варіанти відповідей

Комунікативна

Освітня

Захисна

Формування громадської думки

Запитання 7

Яка реклама вважається прибутковою?

варіанти відповідей

Комерційна

Соціальна

Політична

Запитання 8

Що є неприпустимим для журналістів у зв'язку із професійною етикою?

варіанти відповідей

Об'єктивність поданої інформації

Розголошення джерел інформації отриманої конфеденційно

Моральна відповідальність перед суспільством

Вибір форми подачі інформації

Запитання 9

Пізнавальну, контрольну, соціалізаторську та громадянську функції виконує?

варіанти відповідей

Мас-медіа

Реклама

Цензура

Держава

Запитання 10

Що з наведеного нижче вважається головним принципом роботи 

професійного журналіста?

А

Б

В

Г

варіанти відповідей

виховування патріотичних громадян своєї країни

формування суспільної думки, корисної для загального блага

надання читачам цінної, повної, достовірної інформації

забезпечення читачів інформацією, що відповідає їхнім смакам 

та очікуванням

Запитання 11

Яка основна відмінність соціальної реклами від інших її видів?

варіанти відповідей

спрямованість на широкі кола населення

фінансується благодійними організаціями або державою

 не розрахована на отримання прибутку в кінцевому результаті

створюється задля використання в політичній боротьбі

Запитання 12

Основоположним принципом якого підходу до пояснення свободи слова є те, що людська гідність не може бути забезпечена без свободи слова?


варіанти відповідей

ліберального

утилітарного

позитивістського

демократичного

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест