Держава для розвитку ринку

Додано: 5 травня 2020
Предмет: Економіка, 9 клас
Тест виконано: 1 раз
12 запитань
Запитання 1

Виберіть правильне закінчення твердження: "Приріст витрат, пов'язаний із випуском додаткової одиниці продукції, називається...":

варіанти відповідей

неявними витратами

змінними витратами

постійними витратами

граничними витратами

Запитання 2

Вкажіть, графік яких витрат виробництва представляє собою пряму горизонтальну лінію, паралельну осі обсягу випущеної продукції:

варіанти відповідей

графік змінних витрат

графік постійних витрат

графік загальних витрат

графік граничних витрат

Запитання 3

Вкажіть, який із зазначених ринків обслуговується фондовою біржею:

варіанти відповідей

ринок праці

ринок цінних паперів

ринок землі

ринок грошей

Запитання 4

Виберіть з наведеного визначення ф'ючерсної угоди:

варіанти відповідей

придбання права купити або продати у майбутньому товар за певною ціною, що визначена товарною біржею

зобов'язання продавця здійснити поставку певної кількості товару певної якості у зазначений час

право продати (купити) товар за певною ціною, що відмінна від ціни, зазначеної в контракті

придбання права здійснювати операції на біржі

Запитання 5

Вкажіть правильне визначення поняття "податки":

варіанти відповідей

доходи фізичних та юридичних осіб

обов'язкові платежі до державного бюджету

добровільні внески на користь держави

витрати домогосподарств на суспільні блага

Запитання 6

Виберіть найбільш точне закінчення твердження: "Державний бюджет - це..."

варіанти відповідей

фінансовий план доходів і видатків держави

кошти, що зберігаються в скарбниці держави

резерви валюти в центральному банку

законодавство про стягування податків

Запитання 7

Вкажіть, що не відноситься до функцій служби зайнятості:

варіанти відповідей

створення нових робочих місць

аналіз попиту і пропозиції робочої сили

надання соціальної допомоги безробітним

організація перекваліфікації працівників

Запитання 8

Визначте, яку угоду уклав фермер на право продажу майбутнього врожаю кукурудзи за ціною, що встановиться на біржі в момент продажу:

варіанти відповідей

форвардна угода

ф'ючерсна угода

опціон

аукціон

Запитання 9

Вкажіть, що з наведеного відноситься до функцій служби зайнятості:

варіанти відповідей

створення нових підприємств

укладання трудових контрактів з працівниками

організація громадських робіт

формування пропозиції послуг праці на окремих сегментах ринку праці

Запитання 10

Вкажіть,що з наведеного відноситься до активних операцій банку:

варіанти відповідей

придбання акцій інших підприємств

надання коштів клієнтам в кредит на певний термін за певну плату

надання клієнтам права користування кредитними картками та їх обслуговування

прийом коштів клієнтів на певний термін за певну плату

Запитання 11

Вкажіть, як називається дохід власника акцій

варіанти відповідей

курс акцій

курсова вартімть акцій

дивіденд

процент

Запитання 12

Вкажіть, як називається дохід найманого працівника:

варіанти відповідей

премія

зарплата

тариф

гонорар

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест