Діагностична контрольна робота з фізики 1 курс

Додано: 6 вересня 2020
Предмет: Фізика, 10 клас
Тест виконано: 303 рази
19 запитань
Запитання 1

В яких одиницях СІ вимірюється індукція магнітного поля ?      

варіанти відповідей

Н            

Тл

Дж

Запитання 2

За якою формулою можна обчислити силу Ампера?

варіанти відповідей

FA= BILsinα

B=FA/ІL

A=UIt

Запитання 3

Якою буквою позначено кут заломлення світла?        

варіанти відповідей

α

β

γ

ε

Запитання 4

Кут падіння променя на поверхню води дорівнює 20о. Яким є кут відбивання світла від цієї поверхні?     

варіанти відповідей

80o

20o

110o

Запитання 5

Як називається точка, в якій перетинаються після заломлення в лінзі промені, що падали на лінзу паралельно головній оптичній осі?       

варіанти відповідей

оптична вісь

оптичний центр

фокус

Запитання 6

В яких одиницях СІ вимірюється оптична сила лінзи?          

варіанти відповідей

м

м2

дптр

Запитання 7

Яким символом позначають довжину хвилі?       

варіанти відповідей

λ

γ

ν

Т

Запитання 8

В яких одиницях СІ вимірюють частоту коливань точок хвилі?       

варіанти відповідей

с

м

Гц

Н

Запитання 9

Які частинки входять до складу атомного ядра?

варіанти відповідей

електрони,протони

нейтрони,протони

нейтрони, електрони

Запитання 10

Скільки протонів містить ядро атома 2248Ti ?

варіанти відповідей

22

48

26

70

Запитання 11

Яке радіоактивне проміння має найбільшу іонізуючу здатність?

варіанти відповідей

α-проміння

β-проміння

γ-проміння

електрони

Запитання 12

Що представляє собою β-проміння?   

варіанти відповідей

потік електронів

потік протонів

потік ядер Гелію

Запитання 13

За якою формулою можна обчислити потенціальну енергію піднятого над землею тіла?

варіанти відповідей

E=mgh

E=mϑ2/2

E=kx2/2

Запитання 14

В яких одиницях СІ вимірюється імпульс тіла?  

варіанти відповідей

Дж

кг м/с

Н с

Запитання 15

Тіло масою 14 кг рухається згідно з рівнянням x=2+2t+2t2

. Визначити імпульс тіла через 3 с після початку руху.               

варіанти відповідей

14 кг м/с

196 кг м/с

6 кг м/с

225 кг м/с

Правильної відповіді немає

Запитання 16

Кут падіння променя на плоске дзеркало збільшили на 15о. На скільки градусів збільшився кут між падаючим та відбитим променями?   

варіанти відповідей

15о

0о

30о

120о

Правильної відповіді немає

Запитання 17

З якою силою діє однорідне магнітне поле, індукція якого 50 мТл, на провідник завдовжки 10 см розташований під кутом 30о  до силових ліній при силі струму 1 А?  

варіанти відповідей

25Н

0,0025Н

0,025Н

250Н

Правильної відповіді немає

Запитання 18

Велосипедист, який рухається зі швидкістю 3 м/с, починає спускатися з гори з прискоренням 0,8м/с2 . Визначити довжину гори, якщо спуск триває 6с.  

варіанти відповідей

36 м

64,8 м

32,4 м

324 м

Правильної відповіді немає

Запитання 19

Тілу масою 6 кг певна сила надає прискорення 0,2 м/с2. Якого прискорення набуде тіло масою 1,2 кг під дією тієї ж сили?          

варіанти відповідей

1,2 м/с2

1 м/с2

12 м/с2

10 м/с2

Правильної відповіді немає

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест