Абетка електростатика

Додано: 7 вересня 2020
Предмет: Фізика, 10 клас
Тест виконано: 767 разів
10 запитань
Запитання 1

За законом Кулона можна визначити ...

варіанти відповідей

Силу взаємодії кількох заряджених тіл

Силу взаємодії двох точкових зарядів

Силу притягання двох заряджених частинок

Напруженість електричного поля точкового заряду

Запитання 2

яке з тверджень є законом збереження заряду?

варіанти відповідей

різноіменні заряди відштовхуються, а одноіменні притягуються.

елементарним зарядом є заряд одного електрона

у природі є два типи зарядів.

сумарний заряд замкнутої системи є величиною не змінною.

Запитання 3

одиниця вимірювання заряду ....

варіанти відповідей

Ньютон

Кулон

Купон

Братусь

Запитання 4

дослід Міллікена .......

варіанти відповідей

визначення заряду електрона

визначення маси електрона

визначення заряду електрона та доведення дискретності електричного заряду

доведення дискретності електричного заряду

Запитання 5

У якому випадку атом перетворюється на позитивний йон?

варіанти відповідей

втрачає один або кілька електронів

приєднує один або кілька електронів

приєднує один або кілька нейтронів

Запитання 6

Електричний заряд - це...

варіанти відповідей

напрямлений рух заряджених частинок

фізична величина, яка характеризує властивість частинок або тіл вступати в електромагнітну взаємодію

фізична величина, яка характеризує провідник

здатність провідника протидіяти струмові

Запитання 7

При електризації тертям тіла набувають...

варіанти відповідей

однакових за модулем різнойменних зарядів

різних за модулем різнойменних зарядів

однакових за модулем однойменних зарядів

різних за модулем однойменних зарядів

Запитання 8

При натиранні ебонітової палички об шерсть паличка отримує негативний заряд. При цьому...

варіанти відповідей

електрони переходять з палички на шерсть

електрони переходять з шерсті на паличку

протони переходять з палички на шерстьб

протони переходять з шерсті на паличку

Запитання 9

Як зміниться сила електричної взаємодії двох точкових зарядів, якщо відстань між ними зменшити в 3 рази?

варіанти відповідей

Збільшиться в 9 разів

Збільшиться в 3 рази

Не зміниться

Зменшиться в 3 рази

Зменшиться в 9 разів

Запитання 10

З якою силою взаємодіють у вакуумі два точкових заряди по 10 нКл, якщо вони знаходяться на відстані 3 см

варіанти відповідей

0,001 Н

0,02 Н

0,05 Н

0, 002 Н

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест