дисперсія світла

Додано: 9 грудня 2020
Предмет: Фізика, 11 клас
Копія з тесту: дисперсія світла
Тест виконано: 2 рази
11 запитань
Запитання 1


Найменшого відхилення від первісного напрямку падіння відчувають

варіанти відповідей

фіолетові промені

червоні промені

зелені промені

когерентні промені

Запитання 2

Найбільшого відхилення від первісного напрямку падіння відчувають


варіанти відповідей

червоні промені

фіолетові промені

когерентні промені

монохромотичне світло

Запитання 3

Світло різних кольорів характеризується різними показниками заломлення в певному середовищі. Це означає, що абсолютний показник заломлення більший,


варіанти відповідей

для монохроматичного світла

для червоного

для білого

для фіолетового

Запитання 4

При переході світла з менш щільного в більш щільне оптичне середовище не змінюється


варіанти відповідей


частота

дліна хвилі

показник заломлення

швидкість

Запитання 5

Абсолютний показник заломлення зменшується відповідно


варіанти відповідей

довжина хвилі прямо пропорційна швидкості світла


довжина хвилі обернено пропорційна швидкості світла


до зменшення довжини світлової хвилі.

до збільшення довжини світлової хвилі

Запитання 6

Укажіть правильне твердження. Веселка – це … 


варіанти відповідей

Оптичний обман зору


Оптичне явище, що виникає при огинанні світловими хвилями малих крапель води


Оптичне явище, що виникає внаслідок розкладання білого світла у спектр при заломленні на краплях води


Оптичне явище, що виникає внаслідок накладання світлових хвиль.


Запитання 7

Світло якого з перелічених кольорів поширюється у вакуумі з найбільшою швидкістю? 


варіанти відповідей

Жовтого           

 Фіолетового

Зеленого       

синього

Запитання 8

Чому небо має блакитний колір? 


варіанти відповідей

Бо світлові хвилі цієї ділянки спектра найбільше поглинаються атмосферою


Бо світлові хвилі цієї ділянки спектра найкраще огинають мікрочастинки, що містяться в атмосфері


Бо хвилі цієї ділянки спектра зазнають найбільшого розсіяння


Це зумовлено накладанням світлових хвиль різних довжин


Запитання 9

Який колір з перерахованих має найбільшу довжину хвилі:


варіанти відповідей

зелений

жовтий

синій

фіолетовий

Запитання 10

Довжина хвилі світла зеленого кольору у вакуумі 530 нм. Визначте частоту цієї хвилі. 


варіанти відповідей

17,7. 1014 Гц


159 Гц


5,71014 Гц


17,7. 10 -14 Гц


Запитання 11

Разкладання пучка сонячного світла в спектр при проходженні його через призму пояснюється тим, що світло складається з набору електромагнітних хвиль різної довжини, які, потрапляючи в призму,

      

варіанти відповідей

 рухаються з різною швидкістю

  мають однакову частоту

 поглинаються в різному ступені

мають однакову довжину хвилі

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест