Додаткове тестування з громадянської освіти

Додано: 26 травня 2020
Предмет: Громадянська освіта, 10 клас
Тест виконано: 5 разів
24 запитання
Запитання 1

Економіку, для якої характерні свобода вибору, приватна власність, конкуренція, називають

варіанти відповідей

традиційною

перехідною

командною

ринковою

Запитання 2

План доходів і видатків держави на певний календарний рік, який пропонується урядом і затверджується Верховною Радою України згідно із Законом «Про Державний бюджет України»

варіанти відповідей

податкова система;

державний бюджет;

 кредитування;

бізнес-план.

Запитання 3

До прямих податків відносять:(3 відповіді)

варіанти відповідей

податок на доходи фізичних осіб (2017 р. - 18%);

податок на додану вартість (16,67 % від ціни товару)

мита

податок на нерухоме майно

акцизи

податок на прибуток підприємств (2017 р. - 18%);

Запитання 4

Згідно з Конституцією України права споживачів захищає

варіанти відповідей

громадяни самостійно

громада

підприємці

держава

Запитання 5

Грошову суму, передану спеціальній установі на зберігання з метою отримання доходу у формі відсотків, називають

варіанти відповідей

депозитом

дебетом

кредитом

заощадженням

Запитання 6

Яке економічне явище буде наслідком за умов, коли ціна на відповідний товар нижча ніж рівноважна?

варіанти відповідей

Профіцит

Дефіцит

Стагнація

Рецесія

Запитання 7

Рівновага на ринку є тоді, коли

варіанти відповідей

попит перевищує пропозицію

попит на товари майже відсутній

пропозиція перевищує попит

попит і пропозиція зрівноважені

Запитання 8

Під час приймання на роботу працівник і роботодавець укладають

варіанти відповідей

договір про співпрацю

договір про надання послуг

колективний договір

трудовий договір (контракт)

Запитання 9

Споживання - це

варіанти відповідей

діяльність людей зі створення благ для задоволення потреб

рух товарів і послуг від виробника до споживача

використання доходів і реалізація корисності речей

формування доходів суб'єктів економічних відносин

Запитання 10

До абсолютно не відновлюваних ресурсів належать

варіанти відповідей

ліси

грунти

осадові породи

кам'яне вугілля

Запитання 11

Грошову суму, передану спеціальній установі на зберігання з метою отримання доходу у формі відсотків, називають

варіанти відповідей

депозитом

дебетом

внеском

заощадженням

Запитання 12

Приклад корупційної дії подано в рядку

варіанти відповідей

громадянин М. був призначений директором дошкільного освітнього закладу після передання заздалегідь обумовленої суми начальнику управління освіти

адвокат Р. отримала від свого клієнта винагороду за надані нею послуги із захисту клієнта в суді

викладач М. одержав від колишніх студентів подарунок до свого дня народження

суддя М. дістала премію за сумлінну роботу

Запитання 13

Розв'язати задачу

Вирахуйте податки з фізичної особи з зарплатою 12345 грн та 7890 грн

варіанти відповідей

1 варіант - 2407,27 грн; 2 варіант = 1538,55 грн

1 варіант - 240 грн; 2 варіант = 153 грн

1 варіант - 2408 грн; 2 варіант = 1550 грн

1 варіант - 240 грн; 2 варіант = 1538 грн

Запитання 14

Розв'яжіть задачу

Нарахуйте основну зарплату двом працівникам швейної фабрики, якщо вам відомі ставки оплати праці та обсяг пошитих за місяц футболок.

Ірина (ставка оплати праці за 100 виробів - 2500,00 грн) обсяг пошитих футболок за місяць - 400.

Дарина (ставка оплати праці за 100 виробів - 3500,00 грн) обсяг пошитих футболок за місяц - 200

варіанти відповідей

Ірина = 125000,00 грн Дарина = 7000000,00 грн

Ірина = 1250,00 грн Дарина = 7000,00 грн

Ірина = 120,00 грн Дарина = 700,00 грн

Ірина = 100000,00 грн Дарина = 9000,00 грн

Запитання 15

Коли розпочався процес сучасної європейської інтеграції?


варіанти відповідей

наприкінці ХІХ ст

друга половина ХХ ст.

у першій половині ХХ ст.

на початку ХХІ ст.

Запитання 16

Засобом здійснення міжнародних відносин є


варіанти відповідей

дипломатія

переговори 

війна   

торгівля

Запитання 17

Україна є членом:


варіанти відповідей

ЄС 

РЄ

НАТО 

СНД

Запитання 18

Декларацію про державний суверенітет України було прийнято:


варіанти відповідей

28.06.1990 р. 

28.06.1996 р.

16.07.1990 р. 

24.08.1991 р.

Запитання 19

Східне партнерство - це:


варіанти відповідей

політика ЄС, що має на меті зміцнення стосунків зі східними сусідами ЄС.

регіональне угрупування країн Центральної та Східної Європи

міжнародна організація, яка сприяє розвитку партнерських відосин

політика України щодо східного сусіда

Запитання 20

До якої з цих організацій Україна не належить?


варіанти відповідей

ОБСЄ  

СОТ 

ООН  

ЄС 

Запитання 21

Що не завданням міжнародного гуманітарного права?


варіанти відповідей

регулювання засобів і методів ведення війни

захист цивільних осіб у період війни

обмеження деяких прав у період конфлікту.

Запитання 22

Що з переліченого не відноситься до глобальних проблем?


варіанти відповідей

демографічна

конфесійна

екологічна

економічна

Запитання 23

Україна стала членом Ради Європи у:


варіанти відповідей

1990 р.

1996 р.

1995 р.

2008 р.

Запитання 24

 Першими незалежність України визнали:


варіанти відповідей

Латвія та Литва

Польща та Канада

Канада та США

РФ та Польща

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест