5 жовтня о 18:00Вебінар: Використання дитячого фольклору на уроках іноземної мови

Тематична контрольна робота "Україна.Європа.Світ"

Додано: 1 червня
Предмет: Громадянська освіта, 10 клас
Тест виконано: 85 разів
24 запитання
Запитання 1

Верховенство держави на своїй території та її незалежність у міжнародних відносинах охоплює поняття

варіанти відповідей

міжнародні відносини

державний суверенітет 

державна юрисдикція

міжнародна організація

Запитання 2

Коли розпочався процес сучасної європейської інтеграції?

варіанти відповідей

наприкінці XIX ст.

у другій половині XX ст.

у першій половині XX ст.

на початку XXІ ст.

Запитання 3

Який з перелічених термінів позначає дедалі глибшу взаємозалежність людей і країн у всьому світі?

варіанти відповідей

індустріалізація

інтеграція

глобалізація 

міграція

Запитання 4

Співробітництво з якою міжнародною організацією дає законні підстави для участі України в миротворчих місіях?

варіанти відповідей

ООН 

ЄС

СОТ

РЄ

Запитання 5

Що з переліченого формально НЕ є обов'язковою умовою існування міжнародної організації?

варіанти відповідей

статутний документ


стійка структура


джерела доходів

органи управління

Запитання 6

Уповноважений напис (відмітка/позначка) в паспорті, оформлений уповноваженими державними органами, що є дозволом на в'їзд особи на територію держави на зазначений у ній строк або на транзитний проїзд через територію держави протягом відповідного строку, - це:

варіанти відповідей


печатка

резолюція

гриф


віза

Запитання 7

Юрисдикційний орган, що розглядає заяви (скарги) фізичних осіб і груп людей стосовно порушення державами Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, називається:

варіанти відповідей

Гаазький трибунал


 Міжнародний арбітраж


Парламентська асамблея Ради Європи


 Європейський суд з прав людини

Запитання 8

Угода між Україною і Європейським Союзом про асоціацію передбачає:

варіанти відповідей

політичну асоціацію та економічну інтеграцію;


політичну інтеграцію;


широкомаштабне економічне співробітництво;


запровадження безвізового перетину кордонів. 

Запитання 9

 Геополітика - це наука, що вивчає:

варіанти відповідей

світову політику відносно принципу «балансу сил»


дипломатію як засіб вирішення конфліктів


міжнародну політику в усьому світі; взаємодію різних країн з урахуванням географічних чинників

Запитання 10

 Зазначте три групи глобальних проблем сучасності.(декілька варіантів)

варіанти відповідей

пов′язані з міжнародними відносинами; 


пов′язані із взаєминами людини та державотворчих процесів; 


пов′язані із взаєминами людини та суспільства;

пов′язані із взаєминами людини й природи. 

Запитання 11

 У якому місті знаходиться Європейський суд з прав людини?

варіанти відповідей

Варшава


 Брюссель


Страсбург 


Нью-Йорк.

Запитання 12

Яке поняття відповідає визначенню: система юридичних приписів і норм, що регулює стосунки між державами та іншими суб'єктами міжнародних відносин у політичній, економічній, культурній та інших галузях?

варіанти відповідей

міжнародна політика


міжнародний порядок


міжнародна система


міжнародне право   

Запитання 13

До яких міжнародних організацій належить Україна? (дві відповіді)

варіанти відповідей

ОПЕК


ООН

ЄССОТ

Запитання 14

 Добровільне об'єднання окремих частин в єдине ціле:

варіанти відповідей

централізація


інтеграція

інкорпорація


цивілізація

Запитання 15

 Міжнародне гуманітарне право функціонує з метою:


варіанти відповідей

запобігання військовим конфліктам


захисту жертв збройних конфліктів 


захисту інтересів третіх сторін у збройних конфліктах


контролю за наданням гуманітарної допомоги

Запитання 16

 Громадянам України дає змогу вільно перетинати міждержавні кордони держав Європейського Союзу без попереднього звернення до посольства цих держав:

варіанти відповідей

внутрішній паспорт


митна свобода


безвізовий режим 


шенгенська угода

Запитання 17

Кінцевою метою Угоди між Україною та Європейським Союзом про асоціацію є

варіанти відповідей

реформування України на засадах Європейського Союзу


створення єдиного ринку товарів і послуг


входження України до зони євро


членство в Європейському Союзі 

Запитання 18

 Хто є суб'єктом міжнародних відносин

варіанти відповідей


держави

міжнародні міжурядові організації


транснаціональні корпорації


усі відповіді правильні

Запитання 19

Організація з питань освіти, науки, культури при ООН -

варіанти відповідей

МВФ

ВООЗ

ЮНЕСКО

ЮНІСЕФ

Запитання 20

Проблеми війни і миру, міжнародний тероризм, мирне освоєння Космосу й багатств Світового океану належать до групи -

варіанти відповідей

проблем міжнародних відносин

проблем взаємовідносин суспільства й природи

проблем гуманітарного права

проблем взаємовідносин особи ій суспільства

Запитання 21

Переміщення населення в межах однієї країни це -

варіанти відповідей

внутрішня міграція

еміграція

імміграція

зовнішня міграція

Запитання 22

Основні мотиви міграцій населення:

варіанти відповідей

соціальні

військові

політичні

всі відповіді правильні

Запитання 23

Регіони, які зараз дають найбільшу кількість мігрантів:

варіанти відповідей

Європа

Африка

Північна Америка

Азія

Запитання 24

Міжнародне гуманітарне право -


варіанти відповідей

захищає поранених і хворих супротивника


забороняє нападати на цивільні об'єкти


захищає осіб, затриманих у зв'язку зі збройним конфліктом


захищає поранених і хворих тільки постраждалої сторони
Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест