Додавання та віднімання векторів у просторі

Додано: 19 лютого
Предмет: Геометрія, 10 клас
10 запитань
Запитання 1

Дано куб ABCDA1B1C1D1. Знайти суму векторів АВ і D1D

варіанти відповідей

CD1  

AB

C1D

A1B

AC

Запитання 2


Знайдіть суму векторів АС та СD

варіанти відповідей

АD

 

DB

 DA

 BD

Запитання 3

Знайдіть різницю векторів АВ та АС

варіанти відповідей

ВС 

СВ

АD

-CD

Запитання 4

Модуль вектора с(2; у; -6) дорівнює 7. Знайдіть у

варіанти відповідей

-3; 3 

-5; 5

- 9; 9

- 4; 4

Запитання 5

Знайдіть координати вектора CD , якщо

C (–1; 10; 4), D (–1; 0; 2).

варіанти відповідей

(0;-10;-2) 

(-2;10;2)

(2; -10; -2)

 (0;10; -2)

Запитання 6

Знайдіть модуль вектора m (2; -5 ; √7)

варіанти відповідей

36

6

-6

-36

Запитання 7

Дано вектори m ( -7;-1;8 ) і n ( − 3 ; 2; -4 ). Знайдіть координати вектора m + n ;

варіанти відповідей

(10; -1; 4)

 

(10; 1; -4)

(-10; 1; 4)

(-10; -1; -4)

Запитання 8

Знайти координати вектора, який є різницею векторів

m(-2; 0; 7) і n(-5; -8; -3)

варіанти відповідей

(3; 8; 10) 

(3; 8; -10)

(-3; -8; -10)

(-3; 8; 10)

Запитання 9

Дано вектори a̅ (4; -2; -4) і b̅ (6; -3; 2).

Знайти модуль вектора ιa̅ - b̅ι

варіанти відповідей

√41 

6

 √42

√37

Запитання 10

Обчисліть суму векторів АВ + ВК + КС = ?

варіанти відповідей

КА

ВС

АС

КВ

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест