Дослід Е.Резерфорда. Постулати Н.Бора. Енергетичні рівні атома

Додано: 28 березня 2023
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 156 разів
12 запитань
Запитання 1

Дж. Томсон запропонував у ... році одну з перших моделей будови атома (рівномірно позитивно заряджена куля з вкрапленими в неї негативно зарядженими електронами), яка отримала назву ...

варіанти відповідей

1904, "пудинг з мигдалем"

1897, "кисіль з курагою"

1897, "джем з чорносливом"

1903, "пудинг з родзинками"

Запитання 2

Структуру атома вивчав також ... у дослідах, проведених у ... р.р. по розсіюванню α-частинок ядрами Ауруму.

варіанти відповідей

Е.Резерфорд, 1908-1911

Дж Томсон, 1903-1905

Дж Томсон, 1897-1911

Е.Резерфорд, 1871-1937

Запитання 3

У досліді Резерфорда пучок ... із контейнера спрямовувався на тонку ... , а далі потрапляв в ..., покритий шаром кристалів цинку сульфіду.

варіанти відповідей

електронів, золоту фольгу, екран

α-частинок, залізну фольгу, ящик

α-частинок, золоту фольгу, екран

електронів, залізну фольгу, ящик

Запитання 4

Е. Резерфорд зробив припущення, що позитивний заряд і маса зосереджені в невеликому порівняно з атомом об'єкті ..., і в залежності від відстані позитивно заряджені ... взаємодіяли чи не взаємодіяли з ним

варіанти відповідей

ядрі, електрони

ядрі, α-частинки

ядрі, кристали цинку сульфіду

ядрі, γ-частинки

Запитання 5

Атом складається з позитивно зарядженого ядра, в якому зосереджена мало не вся атома маса атома; біля ядра по певних орбітах обертаються електрони - цю модель атома називають ..., її в ... році запропонував ...

варіанти відповідей

супутниковою, 1911, Дж. Томсон

планетарною, 1908, Е.Резерфорд

планетарною, 1911, Е.Резерфорд

супутниковою, 1911, М. Планк

Запитання 6

Е. Резерфорд розрахував розмір атома ... і атомного ядра ....

варіанти відповідей

10-10см, 10-15м,

10-10м, 10-15м,

10-10м, 10-15см,

10-10мм, 10-15мм,

Запитання 7

Модифікацію планетарної моделі атома запропонував у ... році данський фізик ..., який дуже любив грати в ...

варіанти відповідей

1913, Н.Бор, футбол

1918, Н.Бор, баскетбол

1913, Л. де Бройль, волейбол

1917, Н.Бор, футбол

Запитання 8

Перший постулат Бора:

варіанти відповідей

Атомна система може перебувати в будь-яких стаціонарних (квантових) енергетичних станах, кожному з яких відповідає певне значення енергії; перебуваючи у стаціонарному стані, атом не випромінює енергію

Атомна система не може перебувати тільки в особливих стаціонарних (квантових) енергетичних станах, кожному з яких відповідає певне значення енергії; перебуваючи у стаціонарному стані, атом інколи випромінює енергію

Атомна система не може перебувати будь-яких стаціонарних (квантових) енергетичних станах, кожному з яких відповідає певне значення енергії; перебуваючи у стаціонарному стані, атом завжди випромінює енергію

Атомна система може перебувати тільки в особливих стаціонарних (квантових) енергетичних станах, кожному з яких відповідає певне значення енергії; перебуваючи у стаціонарному стані, атом не випромінює енергію

Запитання 9

Другий постулат Бора:

варіанти відповідей

при переході з одного стаціонарного енергетичного стану в інший атом не випромінює або поглинає квант електромагнітної енергії: hν = Ek + Em

при переході з одного стаціонарного енергетичного стану в інший атом тільки випромінює квант електромагнітної енергії: hν = Ek / Em

при переході з одного стаціонарного енергетичного стану в інший атом випромінює або поглинає квант електромагнітної енергії: hν = Ek - Em

при переході з одного стаціонарного енергетичного стану в інший атом тільки поглинає квант електромагнітної енергії: hν = Ek ⋅ Em

Запитання 10

Недоліком кількісної теорії. побудованої Бором, виявилось те, що вона була справедливою тільки для атома .... Це пояснювалось тим, що електрон, як і світло, одночасно має властивості ... і ....

варіанти відповідей

Оксигену; хвилі, частинки

Гідрогену; хвилі, частинки

Гелію; хвилі, частинки

Літію; хвилі, частинки

Запитання 11

У ... році франц. фізик ... висунув гіпотезу, згідно з якою корпускулярно-хвильовий дуалізм є характерним не лише для фотонів, а й для будь-яких інших мікрочастинок

варіанти відповідей

1924, Л. де Бройль

1920, Л. де Бройль

1924, А. Беккерель

1922, П Кюрі

Запитання 12

Корпускулярно-хвильовий дуалізм виявлено не тільки для фотонів, електронів і інших елементарних частинок, а й для ... і ....

варіанти відповідей

планет, атомів

молекул, планет

атомів, молекул

планет, супутників

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест