Досліди Фарадея. Закон електромагнітної індукції.

Додано: 29 жовтня 2023
Предмет: Фізика, 11 клас
11 запитань
Запитання 1

Як називається фізична величина, яка дорівнює добуткові магнітної індукції на площу поверхні та на косинус кута між вектором магнітної індукції і нормаллю до поверхні?

варіанти відповідей

магнітна індукція

магнітний потік

самоіндукція

Запитання 2

Чи правильним є твердження: "Магнітний потік буде максимальним, якщо поверхня перпендикулярна до ліній магнітної індукції, і дорівнюватиме нулю, якщо поверхня паралельна цим лініям" 

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 3

Чи правильним є твердження: "Напрямок індукційного струму в контурі залежить від того, збільшується чи зменшується магнітний потік через поверхню, обмежену контуром"

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 4

Чи правильним є твердження: "Чим швидше змінюється магнітний потік, тим сила індукційного струму в контурі буде мінімальною"

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 5

Чи правильним є твердження: "Електричний струм у замкненому провідному контурі індукується тільки тоді, коли змінюється магнітний потік через поверхню, обмежену контуром"

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 6

Вкажіть закон електромагнітної індукції

варіанти відповідей

ЕРС індукції дорівнює зміні магнітного потоку, який пронизує поверхню, обмежену контуром

ЕРС індукції дорівнює прискоренню зміни магнітного потоку, який пронизує поверхню, обмежену контуром

ЕРС індукції дорівнює швидкості зміни магнітної індукції, яка пронизує поверхню, обмежену контуром

ЕРС індукції дорівнює швидкості зміни магнітного потоку, який пронизує поверхню, обмежену контуром

Запитання 7

Перпендикулярно до ліній індукції магнітного поля переміщується провідник завдовжки 2,4 м зі швидкістю 4 м/с. ЕРС індукції 1,44 В. Знайдіть магнітну індукцію поля (зараховується у разі надсилання розв'язування задачі)

варіанти відповідей

0,015 Тл

0,15 Тл

2,4 Тл

0,24 Тл

Запитання 8

Як називається струм, який виникає внаслідок явища електромагнітної індукції?

варіанти відповідей

індукційний струм

струм Фуко

струм Фарадея

Запитання 9

Закінчіть речення: "Струми Фуко ..."

варіанти відповідей

виникають під час зміни магнітного потоку через поверхню провідника

сприяють втратам енергії

використовуються в індукційних печах

сприяють збереженню енергії

Запитання 10

Виберіть формулювання правила Ленца

варіанти відповідей

Індукційний струм, який виникає в замкненому провідному контурі, має такий напрямок, що створений цим струмом магнітний потік перешкоджає зміні магнітного потоку, який спричинив появу індукційного струму

Джерелом струму в колі буде рухомий провідник, а сторонньою силою, що виконує роботу всередині джерела, — сила Лоренца

Якщо ліву руку розташувати так, щоб лінії магнітної індукції входили в долоню, а чотири витягнуті пальці вказували напрямок струму в провіднику, то відігнутий на 90° великий палець укаже напрямок сили Ампера

Запитання 11

Вкажіть формулу для знаходження магнітного потоку

варіанти відповідей

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест