Самоіндукція. Індуктивність. Енергія магнітного поля.

Додано: 29 жовтня 2023
Предмет: Фізика, 11 клас
12 запитань
Запитання 1

Укажіть правильні твердження:

варіанти відповідей

ЕРС самоіндукції виникає при проходженні через котушку постійного струму

ЕРС самоіндукції виникає при проходженні через котушку змінного струму

ЕРС самоіндукції протидіє протіканню струму

ЕРС самоіндукції протидіє змінам струму

Запитання 2

Закінчіть речення: "Самоіндукція це ..."

варіанти відповідей

явище виникнення струму у замкнутому контурі, який пронизує змінний магнітний потік

явище виникнення вихрового електричного струму у провіднику, через який тече змінний струм

явище виникнення магнітного поля навколо провідника, через який протікає струм

силова характеристика магнітного поля

Запитання 3

Заповніть прогалини в реченні: "Індуктивність позначають .... і вимірюють в СІ ..."

варіанти відповідей

L ... Гн

І ... А

L ... В

ε ... Гн

Запитання 4

Закінчіть речення: "При збільшенні сили струму в 2 рази , енергія магнітного поля в котушці ..."

варіанти відповідей

збільшиться в 2 рази

збільшиться в 4 рази

зменшиться в 2 рази

зменшиться в 4 рази

Запитання 5

Виберіть формулу для визначення енергії магнітного поля:

варіанти відповідей

W=LI2

W=LI2/2

W=L2I2

W=L2I/2

Запитання 6

Яка одиниці вимірювання магнітного потоку?

варіанти відповідей

1 Тл

1 Вб

1 Гн

1 В

Запитання 7

Як зміниться ЕРС індукції, якщо швидкість зміни магнітного потоку збільшиться в 4 рази?

варіанти відповідей

збільшиться в 2 рази

збільшиться в 4 рази

зменшиться в 2 рази

зменшиться в 4 рази

Запитання 8

Як називають електрорушійну силу індукції, що створюється в провіднику внаслідок зміни його власного магнітного поля?

варіанти відповідей

електрорушійною силою магнітного поля

електрорушійною силою вихрового поля

електрорушійною силою самоіндукції

Запитання 9

Закінчіть речення: "Модуль індукції магнітного поля провідника зі струмом ..."

варіанти відповідей

не залежить від відстані від провідника і сили струму в провіднику

залежить від відстані від провідника і сили струму в провіднику

зі збільшенням сили струму в провіднику індукція створеного ним магнітного поля збільшується

зі збільшенням сили струму в провіднику індукція створеного ним магнітного поля зменшується

Запитання 10

За 0,1 с сила струму в котушці рівномірно збільшилася від 0 до 1,5 А. Якою є індуктивність котушки, якщо ЕРС самоіндукції в ній - 2 В? (зараховується у разі надсилання розв'язування задачі)

варіанти відповідей

0,13 Гн

1,3 Гн

0,13 мГн

1,3 мГн

Запитання 11

У котушці з індуктивністю 3 Гн протікає струм 4 А. При розмиканні кола струм зменшився до нуля за 60 мс. Визначте ЕРС самоіндукції (зараховується у разі надсилання розв'язування задачі).

варіанти відповідей

0,2 В

2 В

20 В

200 В

Запитання 12

Чи правильним є твердження: "Чим більшої сили досяг струм у котушці (провіднику), тим більшою буде накопичена енергія".

варіанти відповідей

так

ні

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест