Досліди Резерфорда. Постулати Бора. Енергетичні рівні атомів

Додано: 6 квітня 2020
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 28 разів
7 запитань
Запитання 1

Увага! Якщо виконуєте завдання за посиланням, то обов'язково пишіть своє прізвище, роботи без власних прізвищ не зараховуються і не допускаються до виконання. Роботу виконуєте один раз! Декілька разів виконувати роботу ЗАБОРОНЕНО!Як розподіляється позитивний заряд в атомі згідно з планетарною моделлю?

варіанти відповідей

Зосереджений по колових орбітах

В нейтральному атомі зарядів немає

В центрі атома

По всьому об’єу атома

Не розподіляється взагалі

Правильної відповіді немає

Запитання 2

Увага! Якщо виконуєте завдання за посиланням, то обов'язково пишіть своє прізвище, роботи без власних прізвищ не зараховуються і не допускаються до виконання. Роботу виконуєте один раз! Декілька разів виконувати роботу ЗАБОРОНЕНО!За яких умов атом випромінює енергію?

варіанти відповідей

За жодних умов

Коли перебуває в стаціонарноу стані

При переході із стану з більшою енергією в стан з меншою енергією

При переході із стану з меншою енергією в стан з більшою енергією

При будь-якому переході з одного стану в інший

Коли не перебуває в стаціонарному стані

Запитання 3

Увага! Якщо виконуєте завдання за посиланням, то обов'язково пишіть своє прізвище, роботи без власних прізвищ не зараховуються і не допускаються до виконання. Роботу виконуєте один раз! Декілька разів виконувати роботу ЗАБОРОНЕНО!Згідно постулатів Бора атом при переході з більш високого стаціонарного енергетичного стану в енергетичний рівень з меншою енергією атом...

варіанти відповідей

випромінює фотон

поглинає квант

може бути будь - що

енергія не змінюється

правильної відповіді немає

випромінює квант

Запитання 4

Увага! Якщо виконуєте завдання за посиланням, то обов'язково пишіть своє прізвище, роботи без власних прізвищ не зараховуються і не допускаються до виконання. Роботу виконуєте один раз! Декілька разів виконувати роботу ЗАБОРОНЕНО!Електрон в атомі Гідрогену перейшов з основного стану в збуджений, одержавши енергію 12,8 еВ. Якою є найбільша довжина хвилі, що її може тепер випромінювати атом Гідрогену?


 

варіанти відповідей

97*10-9м

9,7*10-9м

970*10-9м

0,97*10-9м

97*10-8м

970*10-8м

Запитання 5

Увага! Якщо виконуєте завдання за посиланням, то обов'язково пишіть своє прізвище, роботи без власних прізвищ не зараховуються і не допускаються до виконання. Роботу виконуєте один раз! Декілька разів виконувати роботу ЗАБОРОНЕНО!Структуру атома вивчав також ... у дослідах, проведених у ... р.р. по розсіюванню α-частинок ядрами Ауруму.

варіанти відповідей

 

варіанти відповідей

Е.Резерфорд, 1908-1911

Дж Томсон, 1897-1911

Е.Резерфорд, 1871-1937

Дж Томсон, 1903-1905

Ньютон, 1903-1905

Ньютон, 1908-1911

Запитання 6

Увага! Якщо виконуєте завдання за посиланням, то обов'язково пишіть своє прізвище, роботи без власних прізвищ не зараховуються і не допускаються до виконання. Роботу виконуєте один раз! Декілька разів виконувати роботу ЗАБОРОНЕНО!Згідно учення квантової механіки: кожній рухомій частинці з імпульсом p відповідає певна хвиля - хвиля ..., довжину якої можна визначити за формулою:

варіанти відповідей

де Бройля, λ=h/p

  Беккереля, λ=h/p

Кюрі, λ=h/p

 Планка, λ=h/p

Ньютона, λ=h/p

Фарадея, λ=h/p

Запитання 7

Увага! Якщо виконуєте завдання за посиланням, то обов'язково пишіть своє прізвище, роботи без власних прізвищ не зараховуються і не допускаються до виконання. Роботу виконуєте один раз! Декілька разів виконувати роботу ЗАБОРОНЕНО!

Резерфорд розрахував розмір атома ... і атомного ядра ....

варіанти відповідей

 10-10см, 10-15м,

10-10м, 10-15м,

 10-10м, 10-15см,

 10-10мм, 10-15мм,

10-10дм, 10-15дм,

10-10дм, 10-15см,

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест