Довжина кола. Площа круга

Додано: 13 квітня
Предмет: Геометрія, 9 клас
Тест виконано: 60 разів
15 запитань
Запитання 1

Центром вписаного у трикутник кола є точка перетину

варіанти відповідей

висот

медіан

бісектрис

серединних перпендикулярів

Запитання 2

Відрізок, який сполучає дві точки кола і проходить через його центр це - ?

варіанти відповідей

Радіус

Хорда

Діаметр

Дотична

Запитання 3

Діаметр круга дорівнює 7 см. Чому дорівнює радіусу круга?

варіанти відповідей

2,5

3,5

5

7

Запитання 4

Чому дорівнює кут між дотичною до кола й радіусом, проведеним у точку дотику?

варіанти відповідей

300

600

900

1800

Запитання 5

Довжина кола, радіус якого 8 см, дорівнює ...

варіанти відповідей

16 cм

16 пі см

4 пі см

8 пі см

Запитання 6

Площа круга дорівнює 81 пі см2. Знайдіть радіус круга.

варіанти відповідей

81 cм

9 см

0.9 см

9 пі см

Запитання 7

Радіус круга збільшили вдвічі. У скільки разів збільшиться площа круга?

варіанти відповідей

в 2 рази

в 4 рази

не зміниться

в 6 разів

Запитання 8

Знайдіть площу сектора круга радіуса 6 см, якщо відповідний сектору центральний кут дорівнює 600.

варіанти відповідей

12 пі см2

6 пі см2

пі см2

36 пі см2

Запитання 9

Сегмент - це......

варіанти відповідей

частина кола

сектор

дуга кола

частина круга, обмежена хордою і відповідною їй дугою.

Запитання 10

Знайти довжину дуги кола з радіусом 6 см,

якщо градусна міра його центрального кута дорівнює 110°.

Значення π ≈ 3.варіанти відповідей

11 см

18 см

22 см

110 см

Запитання 11

Площа квадрата дорівнює 196 см2. Знайти довжину кола, вписаного в цей квадрат.

варіанти відповідей

7π см

14π см

28π см

196π см

Запитання 12

Довжина кола дорівнює 21,98 см. Значення числа π ≈ 3,14.

Визначити радіус поданого кола.

варіанти відповідей

7 см

3,5 см

69,02 см

69 см

Запитання 13

Радіус кола дорівнює 17 см. Значення числа π ≈ 3.

Визначити довжину C цього кола.

варіанти відповідей

51 см

5,67 см

102 см

17 см

Запитання 14

Діаметр кола дорівнює 15,2 см. Знайти радіус кола.

варіанти відповідей

6,7 см

7,6 см

15,2 см

30,4 см

Запитання 15

Діаметр кола дорівнює 21,3 см. Визначити довжину С цього кола.

Значення числа π ≈ 3.варіанти відповідей

63,9 см

127,8 см

7,1 см

14,2 см

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест